Facebook Twitter youtube Tiktok

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • thyssenkrupp Materials Vietnam
 • Lot II-1, Road 1, Tan Binh Industrial Zone, Tay Thanh ward., Tan Phu dist., Ho Chi Minh city, Vietnam
 • 0919296746
 • dat.nguyen-quoc@thyssenkrupp.com

Câu hỏi tư vấn

(09-10-2020 12:46)
 • Thủ tục hải quan
 • Nộp CO điện tử
 • Doanh nghiệp chúng tôi đang thực hiện thủ tục nhập khẩu 1 lô hàng từ nước thành viên ASEAN. Nhà cung cấp gởi chúng tôi bản CO điện tử. Chúng tôi có câu hỏi như sau:
  Bản giấy CO điện tử in ra từ file mềm chỉ có thông tin mặt nội dung thôi không có thông tin mặt sau ( Overleaf Notes) thì CO này có được chấp nhận không?

Trả lời tư vấn

(10-11-2020 09:58)
 • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
 • Liên quan đến vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 26 đến Điều 31 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương hướng dẫn C/O mẫu D điện tử; theo đó C/O điện tử được truyền thông qua hệ thống một cửa ASEAN, cơ quan Hải quan kiểm tra tình hợp lệ của C/O trên hệ thống. Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện.

Lọc theo danh mục

Gửi câu hỏi của bạn

Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Chính sách nhập khẩu
Chính sách thuế
Chính sách xuất khẩu
Chính sách xuất nhập cảnh
Hoàn thuế GTGT cho du khách
Thủ tục hải quan
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường
Phiên bản di động