Nhiều mặt hàng chủ lực tạo nguồn thu cho ngân sách TPHCM

11:20 | 09/06/2021

(HQ Online) - Trong điều kiện đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Hải quan TPHCM đã nỗ lực tạo thuận lợi, duy trì dòng chảy thương mại, với nhiều mặt hàng chủ lực nhập khẩu, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Nhiều mặt hàng chủ lực tạo nguồn thu cho ngân sách TPHCM
Trong thời gian giãn cách xã hội, Hải quan TPHCM luôn đảm bảo duy trì hoạt động XNK.

Sắt thép, xăng dầu nhập khẩu tăng cao

Theo phân tích của Cục Hải quan TPHCM, Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng bước đầu đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, dẫn đến kinh tế tăng trưởng 3%; hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi. Hoạt động kinh tế trong những tháng đầu năm 2021 của TPHCM có bước tăng trưởng tương đối mạnh mẽ do sự thích ứng của các doanh nghiệp với hoạt động của nền kinh tế với các FTAs mới có hiệu lực như EVFTA, UKVFTA… đã tốt hơn.

Do đó, hoạt động XNK đã tăng trưởng một cách đáng kể; các DN đã có cách thích ứng tốt với trạng thái bình thường mới, vừa phòng dịch, vừa kinh doanh tốt hơn, qua đó đóng góp vào ngân sách tốt hơn.

Tổng kim ngạch XNK hàng hoá do Cục Hải quan TPHCM làm thủ tục thông quan tính đến ngày 15/5/2021 đạt 62,77 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ 2020 (đạt 54,24 tỷ USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 29,52 tỷ USD tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 26,38 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 33,25 tỷ USD tăng 19,3% so với cùng năm 2020 (đạt 27,86 tỷ USD).

Như vậy, trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm, kim ngạch XNK làm thủ tục qua Cục Hải quan TPHCM tăng so với năm 2020 cho thấy bước đầu Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Bên cạnh đó hoạt động kinh tế của TPHCM đã có bước tăng trưởng tương đối mạnh mẽ do sự thích ứng của các doanh nghiệp với hoạt động của nền kinh tế với các FTA mà chúng ta mới có hiệu lực như EVFTA, UKVFTA,... Do đó, kim ngạch XNK đã tăng trưởng một cách đáng kể.

Nhiều mặt hàng nhập khẩu chủ lực tăng cao, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trong đó, sắt thép đạt khoảng 1.174 triệu USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ 2020; xe ôtô các loại đạt khoảng 400 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ 2020; xe máy 2 bánh nguyên chiếc đạt 200 triệu USD, tăng 65,2%; xăng, dầu diesel ước đạt 1.236 triệu USD, tăng 57,0% so với cùng kỳ 2020...

Với tình hình kim ngạch XNK đạt được của những tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan TPHCM dự đoán, nếu Việt Nam khống chế dịch bệnh tốt thì 6 tháng cuối năm 2021 kim ngạch vẫn tăng khoảng từ 3% đến 5% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Tạo thuận lợi, tăng thu ngân sách

Trong điều kiện đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Hải quan TPHCM đã nỗ lực tạo thuận lợi, duy trì dòng chảy thương mại, với nhiều mặt hàng chủ lực nhập khẩu, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, từ tình hình thực tiễn bối cảnh kinh tế- xã hội từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan TPHCM đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động nhằm một mặt đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, một mặt hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông quan đồng thời vẫn đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, chính trong thời điểm dịch bệnh nhưng với những thay đổi, thích ứng trong cách thức quản lý, giám sát thu, chống thất thu, thu đúng, thu đủ, chống buôn lậu, trốn thuế và gian lận thương mại; hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp của các cơ quan liên quan thì mức thu đã tăng vọt dù đang trong giai đoạn dịch bệnh là điểm khác biệt so với mọi năm.

Tính đến ngày 15/5/2021, Cục Hải quan TPHCM thu ngân sách đạt 44.487 tỷ đồng, đạt 41,2% dự toán pháp lệnh (108.000 tỷ đồng), đạt 39,4% chỉ tiêu phấn đấu (112.900 tỷ đồng), tăng 21,8% (tăng tuyệt đối 7.965 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện đến ngày 30/6/2021, số thu sẽ đạt 58.300 tỷ đồng; đạt 53,9% dự toán pháp lệnh.

Theo Cục Hải quan TPHCM, nhiệm vụ trong nửa cuối năm rất nặng nề do diễn biến dịch bệnh phức tạp, Cục Hải quan TPHCM sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu theo lộ trình các giải pháp, kế hoạch đã đề ra. Đây là thời điểm để từng CBCC thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình khi Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM đã cam kết với Lãnh đạo các cấp và cộng đồng doanh nghiệp “sáng tạo để đột phá; đồng hành để tạo thuận lợi thương mại tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời thu đúng, thu đủ, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước”.

Ngoài việc triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Hải quan TPHCM sẽ tổ chức phân tích, đánh giá kim ngạch XNK hàng kỳ, hàng tháng, hàng quý để đề ra các kế hoạch, giải pháp triển khai tổ chức thực hiện thu ngân sách phù hợp; rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ, lập hồ sơ đủ điều kiện để đề xuất xóa nợ. Trong năm 2021 hoàn thành việc kiểm tra 100% hồ sơ nợ thuế tại các Chi cục Hải quan và Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát trên hệ thống để phát hiện các trường hợp thất thu ngân sách qua nghiệp vụ: chính sách, thuế tự vệ, thuế chống bán pháp giá, thuế FTAs, thuế MFN và thuế thông thường. Kiểm tra, quản lý chặt chẽ các nhóm hàng nhạy cảm mà doanh nghiệp chuyển làm thủ tục tại các địa phương khác với mức giá tính thuế thấp hơn để báo cáo Tổng cục Hải quan chấn chỉnh.

Nghiên cứu đặc thù chung tại từng chi cục để thay đổi phương thức quản lý theo hướng vừa tạo thuận lợi, vừa quản lý chặt chẽ; phân cấp tổ chức tham vấn, bác bỏ giá khai báo, ấn định thuế theo thẩm quyền của từng đơn vị nhằm mục tiêu thu đúng, thu đủ cho ngân sách.

Tính đến ngày 15/5/2021, Cục Hải quan TPHCM thu ngân sách đạt 44.487 tỷ đồng, đạt 41,2% dự toán pháp lệnh và đạt 39,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 21,8% (tăng tuyệt đối 7.965 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện đến ngày 30/6/2021, số thu sẽ đạt 58.300 tỷ đồng; đạt 53,9% dự toán pháp lệnh.

Lê Thu