Nhiều doanh nghiệp mới được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

15:10 | 04/11/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 4 doanh nghiệp và cho phép tiếp nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan với một doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp nhận quyết định mới về hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan thu hồi nhiều mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Cục trưởng Giám sát quản lý được ủy quyền ký các quyết định về đại lý làm thủ tục hải quan
1828-img-0201
CBCC Cục Hải quan Hà Nội hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã ban hành 4 Quyết định số: 2853/QĐ-TCHQ, 2851/QĐ-TCHQ, 2850/QĐ-TCHQ, 2848/QĐ-TCHQ ngày 30/10 công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan với các doanh nghiệp: Công ty TNHH Coco Trans (địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh); Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Eureka (địa chỉ tại Hà Nội); Công ty TNHH Vận tải – Giao nhận hàng hóa Nam Thắng (địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh); Công ty CP Thương mại Việt Phát (địa chỉ tại Quảng Ninh).

Cùng ngày, Tổng cục Hải quan cũng ban hành Quyết định 2849/QĐ-TCHQ cho phép tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Kỷ Nguyên Việt.

Tại quyết định yêu cầu các công ty trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.

N.Linh