Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

Câu hỏi tư vấn

(03-12-2018 17:08)
 • Chính sách nhập khẩu |
 • NHẬP KHẨU MÁY ĐÀO BITCOIN TRƯỚC NGÀY 30-06-2018
 • NHẬP KHẨU MÁY ĐÀO BITCOIN TRƯỚC NGÀY 30-06-2018

Trả lời tư vấn

(03-12-2018 17:42)
 • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
 • Liên quan đến vấn đề bạn đọc hỏi, Cục Hải quan TP. Hà Nội trả lời câu hỏi của bạn đọc như sau:

  1. Về thủ tục và hồ sơ hải quan:

  Đề nghị Công ty thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, khoản 7  Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính.

  2. Về chính sách nhập khẩu:

  Mặt hàng Máy xử lý dữ liệu tự động (Mới 100%) không thuộc diện cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

  Theo Thông tư 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/5/2018 của Bộ Thông tin và truyền thông, mặt hàng máy tính cá nhân để bàn, máy tính chủ, máy tính xách tay, máy tính bảng... thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy.

  Đề nghị công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát siinh vướng mắc đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể  

Gửi câu hỏi của bạn
Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Chính sách nhập khẩu
Chính sách thuế
Chính sách xuất khẩu
Chính sách xuất nhập cảnh
Hoàn thuế GTGT cho du khách
Thủ tục hải quan
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường