Nhập hàng có nguồn gốc thực vật: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo

10:22 | 12/11/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan Quảng Ninh và trả lời Công ty TNHH MTV TM Linh Anh liên quan đến nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật.

Gỡ vướng thủ tục nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật
Doanh nghiệp xuất khẩu tôm phải đảm bảo cơ chế truy xuất nguồn gốc
Công chức Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. 	Ảnh: Q.HÙNG
Công chức Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Q.Hùng

Trước đó, Cục Hải quan Quảng Ninh, Công ty TNHH MTV TM Linh Anh phản ánh về vướng mắc liên quan đến chính sách nhập khẩu các mặt hàng: vỏ quế khô, hoa hồi khô, rễ hương bài khô, với mục đích nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất hương xuất khẩu, không dùng cho chế biến dược liệu và làm thuốc.

Hướng dẫn về vấn đề này, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan Quảng Ninh, theo đó, Cục Hải quan Quảng Ninh căn cứ thông tin khai báo của doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn có liên quan để giải quyết thủ tục hải quan cho các mặt hàng: vỏ quế khô, hoa hồi khô, rễ hương bài khô của Công ty TNHH MTV TM Linh Anh theo quy định.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan Hải quan. Trường hợp Cục Hải quan Quảng Ninh phát hiện doanh nghiệp sử dụng hàng hóa nhập khẩu không đúng mục đích thì thực hiện việc kiểm tra sau thông quan theo quy định.

N.Linh