Người nộp thuế gặp dịch bệnh, tai nạn bất ngờ sẽ được miễn tiền chậm nộp

11:20 | 12/10/2021

(HQ Online) - Tại Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đã có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý tiền thuế chậm nộp.

Cục Thuế TPHCM đa dạng hóa phương thức hỗ trợ người nộp thuế
Ngành Thuế sẽ đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức trực tuyến
Gần 90 nghìn người nộp thuế đã được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất
1254-56892231-2534036653276582-1251922403450159104-n
Cơ quan Thuế thông báo về số tiền chậm nộp cùng với tiền thuế nợ đối với người nộp thuế có khoản nợ đã quá thời hạn nộp 30 ngày trở lên. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo đó, hàng tháng, cơ quan Thuế thông báo về số tiền chậm nộp cùng với tiền thuế nợ đối với người nộp thuế có khoản nợ đã quá thời hạn nộp 30 ngày trở lên. Riêng đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cơ quan Thuế thông báo số nợ và tiền chậm nộp của cá nhân, hộ gia đình thông qua tổ chức được uỷ nhiệm thu.

Để giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế hoặc theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan Thuế xác định và thông báo tiền thuế nợ đến thời điểm ban hành thông báo.

Liên quan đến việc điều chỉnh giảm tiền chậm nộp, cùng với việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế, người nộp thuế sẽ tự xác định số tiền chậm nộp được điều chỉnh giảm trên tờ khai bổ sung. Căn cứ thông tin quản lý nghĩa vụ của người nộp thuế, cơ quan Thuế xác định số tiền chậm nộp được điều chỉnh giảm và thông báo cho người nộp thuế theo mẫu.

Trong trường hợp qua thanh tra, kiểm tra phát hiện số tiền thuế phải nộp giảm hoặc có quyết định, thông báo giảm số tiền thuế phải nộp của cơ quan có thẩm quyền, thì cơ quan Thuế thực hiện điều chỉnh giảm số tiền chậm nộp đã tính tương ứng với số tiền thuế chênh lệch giảm và thông báo cho người nộp thuế theo mẫu.

Đáng chú ý, Thông tư 80/2021/TT-BTC cũng quy định về các trường hợp được miễn tiền chậm nộp. Cụ thể, đối với người nộp thuế gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ (quy định tại điểm a khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế), số tiền chậm nộp được miễn là số tiền chậm nộp còn nợ tại thời điểm xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và không vượt quá giá trị vật chất bị thiệt hại sau khi trừ các khoản được bồi thường, bảo hiểm theo quy định (nếu có).

Đối với người nộp thuế gặp trường hợp bất khả kháng khác theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, thì số tiền chậm nộp được miễn là số tiền chậm nộp còn nợ tại thời điểm xảy ra tình trạng bất khả kháng khác và không vượt quá giá trị vật chất bị thiệt hại sau khi trừ các khoản được bồi thường, bảo hiểm theo quy định (nếu có).

Thủ trưởng cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan Thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp theo mẫu.

Về trình tự, thủ tục để được miễn tiền chậm nộp, người nộp thuế lập hồ sơ đề nghị gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Thuế phải thông báo bằng văn bản theo mẫu đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế ban hành thông báo không chấp thuận miễn tiền chậm nộp (mẫu số) đối với trường hợp không thuộc đối tượng được miễn tiền chậm nộp hoặc quyết định miễn tiền chậm nộp (theo mẫu) đối với trường hợp thuộc đối tượng được miễn tiền chậm nộp.

Thùy Linh