Ngành Hải quan tăng cường các giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm

16:41 | 13/10/2021

(HQ Online) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách do Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính giao, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung tăng cường các giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm.

Ngành Hải quan: Quyết liệt 3 nhóm giải pháp đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm
Ngành Hải quan: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo hiệu quả thu ngân sách

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách nhà nước. Các đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, thủ tục hành chính, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ DN ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước, rà soát nắm vững nguồn thu, nhất là các nguồn thu chính của đơn vị.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước- Cục Hải quan TPHCM kiểm tra ô tô NK.	 Ảnh: T.Hòa
Do ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19, Hải quan TP Hồ Chí Minh là 1 trong 5 đơn vị được điều chỉ tiêu phấn đấu giảm. (Trong ảnh: công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước- Cục Hải quan TPHCM kiểm tra ô tô nhập khẩu). Ảnh: T.Hòa

Song song với việc tạo thuận lợi cho DN, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị cần tăng cường thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát; kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; quán triệt công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021 của Tổng cục Hải quan về tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu cho cán bộ công chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện; tập trung kiểm tra về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ,... kiên quyết không để tình trạng thất thu xảy ra trên địa bàn.

Đặc biệt, các đơn vị cần rà soát, thực hiện kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng, đầy đủ để được áp dụng mức thuế thấp hoặc được hưởng các mức thuế ưu đãi đặc biệt trong đó tập trung kiểm tra những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế.

Ngoài ra, thực hiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng và DN có khả năng rủi ro cao về trị giá tránh trường hợp bỏ sót, bỏ lọt các lô hàng có mức giá khai báo thấp, bất hợp lý nhưng không được tham vấn hoặc xử lý kịp thời, trong đó tập trung chỉ đạo theo chuyên đề đối với những nhóm hàng, mặt hàng xuất khẩu có thuế suất cao.

Đồng thời, để đảm bảo công tác xử lý đạt kết quả cao, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị rà soát, thực hiện phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, tổ chức thực hiện thu hồi và xử lý nợ thuế đảm bảo hoàn thành chi tiêu thu hồi nợ được giao tại Quyết định số 912/QĐ-TCHQ ngày 30/3/2021 của Tổng cục Hải quan; tăng cường triển khai công tác khoanh, xóa nợ theo quy định tại Điều 83 và 85 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 22/7/2020 theo yêu cầu tại công văn số 4735/TCHQ-TXNK ngày 6/10/2021 về thu hồi và xử lý nợ thuế, đảm bảo nợ thuế đến 31/12/2021 thấp hơn thời điểm 31/12/2020.

Các đơn vị cũng cần kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế, tổ chức thực hiện các giải pháp chống gian lận trong công tác hoàn thuế theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 4539/TCHQ-TXNK ngày 21/9/2021 về thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng; phối hợp với cơ quan Thuế nội địa và các lực lượng khác trong đấu tranh ngăn chặn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo việc hoàn thuế trong đúng đối tượng, đúng chính sách quy định.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát số thuế phải hoàn của năm 2021, thực hiện hoàn thuế đúng đối tượng quy định, chậm nhất trong tháng 1/2022. Trong đó, tập trung vào các đối tượng như: Hoàn thuế của các trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 7a, 7b Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ. Hoàn thuế của các trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ. Hoàn thuế của các trường hợp bổ sung C/O, nộp thừa...

Điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu cho 27 cục hải quan tỉnh, thành phố

Căn cứ tình hình thực hiện thu ngân sách 9 tháng năm 2021, dự kiến tình hình thu các tháng cuối năm, Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách cho 27 cục hải quan tỉnh, thành phố.

Cụ thể: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phấn đấu thu đạt 110.000 tỷ đồng; Cục Hải quan Hải Phòng phấn đấu thu đạt 60.500 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nội phấn đấu thu 25.650 tỷ đồng; Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu thu 20.500 tỷ đồng; Cục Hải quan Bình Dương phấn đấu thu 17.800 tỷ đồng; Cục Hải quan Đồng Nai phấn đấu thu 19.100 tỷ đồng; Cục Hải quan Quảng Ninh phấn đấu thu 12.000 tỷ đồng; Cục Hải quan Thanh Hóa phấn đấu thu 10.800 tỷ đồng;

Cục Hải quan Bắc Ninh phấn đấu thu 11.000 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Tĩnh phấn đấu thu 6.800 tỷ đồng; Cục Hải quan Quảng Ngãi phấn đấu thu 8.800 tỷ đồng; Cục Hải quan Đà Nẵng phấn đấu thu 4.350 tỷ đồng; Cục Hải quan Lạng Sơn phấn đấu thu 6.500 tỷ đồng; Cục Hải quan Long An phấn đấu thu 4.700 tỷ đồng; Cục Hải quan Cần Thơ phấn đấu đạt thu 3.355 tỷ đồng; Cục Hải quan Khánh Hòa phấn đấu thu 3.000 tỷ đồng;

Cục Hải quan Nghệ An phấn đấu thu 1.550 tỷ đồng; Cục Hải quan Bình Định phấn đấu thu 1.300 tỷ đồng; Cục Hải quan Đăk Lăk phấn đấu thu 1.920 tỷ đồng; Cục Hải quan Quảng Trị phấn đấu thu 1.500 tỷ đồng; Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế phấn đấu thu 500 tỷ đồng; Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum phấn đấu thu 2.247 tỷ đồng; Cục Hải quan Quảng Bình phấn đấu thu 680 tỷ đồng;

Cục Hải quan An Giang phấn đấu thu 256 tỷ đồng; Cục Hải quan Kiên Giang phấn đấu thu 150 tỷ đồng; Cục Hải quan Đồng Tháp phấn đấu thu 140 tỷ đồng và Cục Hải quan Cà Mau phấn đấu thu 680 tỷ đồng.

Nụ Bùi