Ngành Hải quan đưa vào sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại

15:43 | 25/12/2020

(HQ Online) -Camera giám sát; máy soi hành lý, hàng hóa; tàu, ca nô cao tốc... là những trang thiết bị hiện đại được Tổng cục Hải quan tiếp tục đầu tư, trang bị trong năm 2020- một trong những nội dung trọng tâm về hiện đại hóa của Ngành.

Tổng cục Hải quan triển khai nhiệm vụ năm 2021: Tập trung nguồn lực xây dựng mô hình cơ quan Hải quan thông minh, hiện đại
Sẽ có nhiều thay đổi về ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Hải quan
Xây dựng hình ảnh Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp
Ngành Hải quan đưa vào sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại
Phòng Giám sát hải quan trực tuyến (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) được kết nối với các đơn vị, địa bàn quản lý hải quan thông qua nhiều trang thiết bị hiện đại. Ảnh: T.Bình.

Tích cực cải thiện chỉ số giao dịch hàng hóa qua biên giới

Theo Tổng cục Hải quan, để hiện đại hóa trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan, từ đầu năm đến nay, Tổng cục đã mua sắm, bàn giao đưa vào sử dụng các máy móc thiết bị, bao gồm: 8 hệ thống camera giám sát và 3 phòng quan sát camera; 4 máy soi hành lý, hàng hóa; 22 máy phát hiện ma túy; 3 tàu HQ85, 3 tàu HQ200 và 1 nô cao tốc; 2.000 seal điện tử.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới như: tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả và phương hướng triển khai đến năm 2021 các giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới; Công thư gửi Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam cung cấp thông tin cập nhật và đề nghị World Bank ghi nhận các hoạt động cải cách của Việt Nam.

Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1589/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2020 về kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020 – 2021.

Theo đó toàn Ngành tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ: nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan; tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí bốc xếp, lưu thông hàng hóa tại kho, bãi, cảng; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu; nâng cao và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Đồng thời rà soát, tổng hợp các vướng mắc đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, liên quan lĩnh vực quản lý, kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đáng chú ý, ngay từ đầu năm 2020 (15/1/2020), Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 85/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2020.

Qua đó đã chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản năm 2020 và hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2020.

Triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19 như: tiếp nhận và giải quyết 127 vướng mắc qua các kênh đối tác; tổ chức giới thiệu 7 văn bản mới đến 500 doanh nghiệp…

Theo Tổng cục Hải quan, kết thúc năm 2020, các nhiệm vụ trọng tâm về Chiến lược hải quan cơ bản theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Các hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trong năm 2020 đã góp phần: nâng cao ý thức hợp tác, tính chuyên nghiệp của các Hiệp hội doanh nghiệp trong tham vấn, hoàn thiện chính sách pháp luật, giám sát thực thi pháp luật và hợp tác xây dựng năng lực cho hải quan và doanh nghiệp; xây dựng sự tin tưởng của doanh nghiệp đối với cơ quan hải quan trong tiếp thu và giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của các đơn vị hải quan trong triển khai hoạt động đối tác các cấp.

Nhiều kế hoạch lớn về cải cách

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng thực tế Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới là bộ chỉ số phức tạp, bao gồm nhiều chỉ số thành phần, liên quan đến trách nhiệm của nhiều bên khác nhau và nhiều yếu tố có ảnh hưởng tới quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Do đó, để nâng cao xếp hạng Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành và các bên liên quan.

Riêng với lĩnh vực Hải quan, Tổng cục Hải quan xác định việc cải thiện Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới đây tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách, hiện đại hóa hải quan trong năm 2021.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan đạt hiệu quả cao hơn nữa, đóng góp thiết thực vào kéo giảm thời gian thông quan hàng hóa, Tổng cục Hải quan đề ra nhiều giải pháp thông qua các chương trình, kế hoạch trọng tâm.

Đó là, xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030; xây dựng Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2021-2025; khảo sát thời gian và mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia; khảo sát chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới; tổng hợp kết quả ghi nhận chỉ số chính đánh giá hiệu quả hoạt động thuộc các lĩnh vực của ngành Hải quan năm 2020.

Cùng với đó là xây dựng kế hoạch thực hiện khung tiêu chuẩn về bảo đảm an ninh và tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu (SAFE) giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đổi mới một số hoạt động Quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm năm 2021, định hướng 2022.

Tổ chức đánh giá năng lực lãnh đạo cấp phòng, cấp đội và tương đương thuộc 8 lĩnh vực nghiệp vụ chính; tiếp tục hoàn thiện ứng dụng kết quả đánh giá năng lực trong công tác đánh giá, phân loại, điều động, luân chuyển cán bộ công chức...

Thái Bình