Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái:

Xây dựng hình ảnh Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp

07:00 | 08/09/2020

(HQ Online) - Được xem là lực lượng tiên phong trong tiến trình hội nhập, kể từ khi thành lập đến nay, đặc biệt trong những năm gần đây, Hải quan Việt Nam luôn chú trọng xây dựng hình ảnh về một lực lượng chuyên nghiệp, hiện đại. 4 nhóm nội dung quan trọng, làm nổi bật lên hình ảnh đó chính là: xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn thiện theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế; chú trọng về xây dựng lực lượng; tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại; chú trọng công tác thông tin, truyền thông.

Hiện đại hóa hải quan và tư duy kết nối, lan tỏa
Những thiết bị hiện đại của Hải quan Việt Nam
Trường Hải quan Việt Nam: Đổi mới, đáp ứng yêu cầu Hải quan hiện đại
Góp phần xây dựng hình ảnh cơ quan Hải quan chuyên nghiệp, hiện đại
2132 nguyyn dyyng thai copy
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái

Thứ nhất, về công tác xây dựng pháp luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Hải quan đã cơ bản được hoàn thiện theo chuẩn mực, thông lê quốc tế. Đặc biệt, Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn đã đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động hải quan trên cơ sở nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện phương pháp quản lý hải quan hiện đại…

Thứ hai, trong công tác xây dựng lực lượng. Xác định vai trò con người có yếu tố quyết định. Đặc biệt, một bộ phận quan trọng cán bộ công chức hải quan trực tiếp làm nhiệm vụ ở cửa khẩu, tiếp xúc trực tiếp người dân, doanh nghiệp, là lực lượng tiếp xúc đầu tiên đối với bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam. Vì vậy, ngành Hải quan luôn hết sức chú trọng công tác cán bộ từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ, rèn luyện tinh thần, thái độ, tác phong làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt trước yêu cầu cải cách hiện đại mạnh mẽ hiện nay của ngành Hải quan.

Thứ ba, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ hiệu quả cho công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại. Cùng với yếu tố con người, việc đầu tư trang thiết bị cũng là yếu tố hết sức quan trọng để hình thành lực lượng Hải quan hiện đại, chuyên nghiệp.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, ngành Hải quan đã tập trung đầu tư để hiện đại hóa về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, Tổng cục Hải quan đã có quá trình xây dựng, hình thành hệ thống CNTT hải quan tập trung thông suốt phục vụ thông quan hàng hóa và quản lý nội Ngành. Đặc biệt, việc thực hiện thủ tục hải quan đã có sự chuyển mình rất lớn từ thực hiện thủ tục bằng phương thức thủ công, đến khai báo từ xa, khai báo hải quan điện tử, năm 2014, Hải quan Việt Nam chính thức thực hiện Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; năm 2017 tiếp tục xây dựng và vận hành Hệ thống giám sát hải quan tự động VASSCM; Cổng thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; thông qua Cổng thông tin điện tử hải quan, doanh nghiệp có thể nộp thuế mọi nơi, mọi líc, bằng mọi phương tiện kết nối internet…

Về trang thiết bi phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan, ngành Hải quan đã đầu tư, trang bị và đưa vào sử dụng loạt tàu cao tốc mới hiện đại phục vụ công tác chống buôn lậu trên biển (theo Đề án đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011-2020, được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1577/QĐ-TTg ngày 12/9/2011).

Đồng thời tiếp tục đầu tư đưa vào sử dụng nhiều máy soi container; các hệ thống camera giám sát và hình thành Phòng Giám sát hải quan trực tuyến tại trụ sở Tổng cục và nhiều trang thiết bị hiện đại khác…

Việc được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại giúp ngành Hải quan đáp ứng được nhu cầu thông quan hàng hóa ngày càng tăng nhanh và đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, đặc biệt là kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm quy mô lớn như ngà voi, vảy tê tê, sừng tê giác, ma túy…

Thứ tư, chú trọng công tác thông tin, truyền thông. Để sự chuyển biến và hình ảnh phát triển của Hải quan Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng, nhận được sự ghi nhận của lãnh đạo các cấp, của người dân, doanh nghiệp và du khách, nhà đầu tư quốc tế, những năm qua, ngành Hải quan đã chú trọng và không ngừng đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông. Báo Hải quan- Cơ quan ngôn luận của Hải quan Việt Nam đã trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Cùng với hệ thống báo chí trong Ngành, Tổng cục Hải quan có nhiều chương trình hợp tác, phối hợp tuyên truyền với nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Thông qua, công tác tuyên truyền, những nhân tố điển hình, những thành tích trong công tác của ngành Hải quan đã được kịp thời chuyển tải và lan tỏa trong xã hội. Mặt khác, nhưng thiếu sót, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng được thẳng thắn chỉ rõ để cơ quan Hải quan khắc phục, hoàn thiện.

Đặc biệt, nhiều năm gần đây, Tổng cục Hải quan đã tổ chức các lớp Bồi dưỡng kỹ năng báo chí, truyền thông cho cán bộ công chức trong toàn Ngành, trong đó có nhiều nội dung quan trọng về xây dựng hình ảnh Hải quan Việt Nam.

Với hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện; đội ngũ cán bộ công chức có trình độ, năng lực và thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, gắn với tác phong, thái độ, tinh thần phục vụ ngày càng được cải thiện; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư bài bản, đồng bộ, Hải quan Việt Nam đã và đang có những bước đi vững chắc để hình thành một nền hải quan hiện đại, chuyên nghiệp theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế, ngang bằng trình độ của Hải quan các nước phát triển hàng đầu khu vực và thế giới.

Thái Bình