Ngành Hải quan: Đẩy mạnh công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương

11:40 | 18/07/2019

(HQ Online) - Để đánh giá và tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, đặc biệt trong đó là tập trung công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong ngành Hải quan, trong 2 ngày 18 và 19/7/2019, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị tập huấn về nội dung này.

nganh hai quan day manh cong tac to chuc can bo kiem tra cong vu ky luat ky cuong Hải quan tiến tới ứng dụng kết quả đánh giá năng lực vào công tác tổ chức cán bộ
nganh hai quan day manh cong tac to chuc can bo kiem tra cong vu ky luat ky cuong Ngành Hải quan: Giữ vững kỷ luật, kỷ cương hoàn thành nhiệm vụ được giao
nganh hai quan day manh cong tac to chuc can bo kiem tra cong vu ky luat ky cuong Công tác tổ chức cán bộ phải gắn với hiện đại hóa Hải quan
nganh hai quan day manh cong tac to chuc can bo kiem tra cong vu ky luat ky cuong
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: T.Trang

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, thời gian qua Tổng cục Hải quan đã luôn quan tâm và đẩy mạnh công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương bằng nhiều văn bản hướng dẫn thực thi công tác này.

Tuy nhiên, xuất phát từ yêu cầu tiếp tục phải đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hoạt động hải quan… vì vậy mà yêu cầu tăng cường hoạt động thực thi công vụ, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, tổ chức sắp xếp bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực là đòi hỏi đặt ra với tất cả các đơn vị trong toàn ngành Hải quan.

Tổng cục trưởng nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong ngành Hải quan bên cạnh việc đánh giá, quán triệt những văn bản trong lĩnh vực này để thống nhất trong tổ chức thực hiện còn là để các đơn vị trong toàn ngành trao đổi kinh nghiệm, phân tích, đánh giá để làm rõ những quy định chưa phù hợp, những quy định cần phát huy thực hiện.

Theo đó, tại hội nghị sẽ tập trung thảo luận chuyên sâu, đặc biệt là những kinh nghiệm thực hiện trong các lĩnh vực này, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp thu những ý kiến góp ý và sẽ sửa đổi những quy định về tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra cho phù hợp với thực tiễn- Tổng cục trưởng cho biết.

nganh hai quan day manh cong tac to chuc can bo kiem tra cong vu ky luat ky cuong
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.Trang.

Theo đánh giá của Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan), thời gian qua công tác tổ chức bộ máy đã được ngành Hải quan thực hiện cải cách theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị được phân định rõ ràng, cụ thể, từng bước đáp ứng với nhiệm vụ nặng nề trước mắt và yêu cầu cải cách, hiện đại hóa trong tương lai.

Công tác cán bộ đã được ngành Hải quan chú trọng thực hiện về mọi mặt, nguồn cán bộ càng được nâng cao về trình độ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa. Công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ cương, kỷ luật được chú trọng, tăng cường góp phần hoàn thành nhiện vụ chính trị và đặc biệt là góp phần ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo thu đúng, thu đủ cho NSNN.

Có thể thấy, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức của ngành Hải quan đã đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan tại các địa bàn có phát sinh hàng hóa XNK, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, hệ thống thông quan điện tử và đáp ứng yêu cầu các quy trình, nghiệp vụ theo từng giai đoạn.

Đặc biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hàng năm Tổng cục Hải quan đã xây dựng và ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng làm cơ sở cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị trực thuộc. Nội dung đào tạo đã được đổi mới, cập nhật kịp thời những chính sách, chế độ, quy trình thủ tục mới. Chất lượng đào đạo đã đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ của ngành.

Tại Hội nghị, ý kiến tham luận của lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan và cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố tập trung vào các nội dung: công tác quy hoạch cán bộ; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý; công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều động theo yêu cầu nhiệm vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức; công tác tổ chức, đánh giá năng lực cán bộ; quản lý biên chế, tuyển dụng hợp đồng lao động.

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối cấp trung gian, nâng cao hiệu quả và đáp ứng yêu cầu quản lý đối với từng cục hải quan, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã thành lập 8 chi cục Hải quan để đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc; giải thể 13 phòng thuộc vụ, 2 chi cục hải quan, 33 phòng và đơn vị tương đương trực thuộc cục hải quan (giảm 40 đầu mối).

Về cấp đội, tổ thuộc chi cục hải quan, đội kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương, trong năm 2018, Tổng cục Hải quan đã rà soát, sắp xếp giảm được 239 đơn vị cấp này và việc sắp xếp các tổ, đội được triển khai theo đúng quy định.

Hiện Tổng cục Hải quan đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục và 3 đơn vị sự nghiệp thuộc cục trực thuộc Tổng cục.

Thu Trang