NCB phấn đấu tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng

18:51 | 26/04/2019

(HQ Online) - ĐHCĐ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã đề ra kế hoạch phấn đấu tăng vốn điều lệ đạt trên 10.000 tỷ đồng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi.

ncb phan dau tang von dieu le them 10000 ty dong Ocean Group đã "cạn duyên" với NCB?
ncb phan dau tang von dieu le them 10000 ty dong NCB tài trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn
ncb phan dau tang von dieu le them 10000 ty dong NCB nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam
ncb phan dau tang von dieu le them 10000 ty dong
Các đại biểu tham dự ĐHCĐ thường niên của NCB.

Chiều 26/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, định hướng phát triển năm 2019 - trong đó có kế hoạch tăng vốn qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đề án tái cấu trúc đã được các cổ đông đồng thuận và thông qua.

Cụ thể, năm 2018, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NCB đạt trên 224 tỷ đồng, thấp hơn so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của NCB đạt hơn 88 tỷ đồng, tăng 184% so với năm 2017. Hầu hết các hoạt động kinh doanh như: phí dịch vụ, thu thuần về dịch vụ đều đạt tăng trưởng tốt ở mức 40% so với năm 2017.

Nhờ đó, NCB duy trì cơ cấu tổng tài sản trên 72.000 tỷ đồng; huy động từ khách hàng trên 56.000 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng và cho vay khách hàng đạt trên 35.000 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,67%.

Với những kết quả này, năm 2019, NCB đã trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch tăng tổng tài sản lên trên 84.000 tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng lên hơn 42.000 tỷ đồng, tức là tăng 20% trong điều kiện được NHNN chấp thuận thông qua. Từ đó, NCB đặt kế hoạch thu lợi nhuận đạt 400 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2018.

Ngoài ra, năm 2019 đến 2020, HĐQT NCB cũng cho biết sẽ phấn đấu tăng vốn điều lệ đạt trên 10.000 tỷ đồng.

Để thực hiện việc tăng vốn này, NCB sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên trong giai đoạn đầu; đồng thời tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước có nguồn lực tài chính tốt để tham gia vào quá trình tăng vốn.

Cụ thể, năm 2019, NCB dự kiến sẽ phát hành 700.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giúp vốn điều lệ sau chào bán sẽ tăng lên 7.000 tỷ đồng. Hơn nữa, NCB cũng sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, kỳ hạn 5 năm, lãi suất theo thị trường thời điểm chào bán.

Đặc biệt, tại ĐHCĐ năm nay, các cổ đông NCB đã thống nhất không chia cổ tức để phục vụ các mục tiêu kinh doanh.

Hương Dịu