Nâng cao chất lượng trái phiếu Chính phủ

20:55 | 21/02/2019

(HQ Online) - Ngày 21/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) đầu năm 2019. Đây là hội nghị thường niên của HNX nhằm đưa ra định hướng phát triển thị trường và kế hoạch hành động trong năm 2019. 

nang cao chat luong trai phieu chinh phu Đã huy động hơn 36 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ
nang cao chat luong trai phieu chinh phu Nhiều khả năng đạt và vượt mục tiêu đến năm 2020 về quy mô thị trường trái phiếu chính phủ
nang cao chat luong trai phieu chinh phu
Ảnh HNX.

Theo Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính, năm 2019, dự kiến sẽ phát hành TPCP chuẩn; hoàn thiện hạ tầng trên thị trường thứ cấp để thực hiện chào giá cam kết chắc chắn; thực hiện nghiệp vụ hoán đổi TPCP; thí điểm phát hành các mã trái phiếu chuẩn để nhà tạo lập thị trường (PDs) thực hiện chào giá cam kết chắc chắn; nghiên cứu khả năng phát hành TPCP xanh. 

Đối với TPCP bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương sẽ triển khai các quy định mới tại Nghị định 91/2018/NĐ-CP và Nghị định 93/2018/NĐ-CP. Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp dự kiến sẽ xây dựng trung tâm thông tin trái phiếu doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu; theo sát tiến trình sửa đổi Luật Chứng khoán đối với các nội dung về: khái niệm nhà đầu tư chuyên nghiệp, điều kiện và quy trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng, khả năng gắn xếp hạng tín nhiệm với phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng, phạm vi phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. 

Cùng với đó, năm 2019, Ngân hàng Nhà nước và thành viên thị trường sẽ tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin về kế hoạch, thời điểm, kỳ hạn, lãi suất phát hành trong công tác phát hành trái phiếu và điều hành chính sách tiền tệ; phối hợp giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến phát triển thị trường trái phiếu trong mối liên kết với thị trường tiền tệ; trao đổi, tham vấn giữa cơ quan quản lý với các PDs theo định kỳ về diễn biến thị trường và tình hình phát hành trái phiếu.

Tại Hội nghị, đại diện Kho bạc Nhà nước cho biết, dự kiến khối lượng TPCP sẽ huy động qua kênh đấu thầu khoảng 260.000 tỷ đồng; kỳ hạn phát hành bình quân năm 2019 dự kiến khoảng 13 năm; Kho bạc Nhà nước sẽ duy trì lịch biểu phát hành hàng tuần, gọi thầu đan xen các loại kỳ hạn ngắn, trung và dài hạn.

Kho bạc Nhà nước thông tin một số định hướng trong công tác huy động vốn, theo đó, sản phẩm sẽ tập trung vào trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm có kỳ trả lãi chuẩn hoặc loại long/short coupon; tiếp tục tái cơ cấu danh mục TPCP, dự kiến hoán đổi khoảng 20.000 tỷ đồng TPCP đến hạn trả nợ trong năm 2019 và năm 2020; thí điểm phát hành một số mã trái phiếu chuẩn để PDs thực hiện nghĩa vụ chào giá cam kết chắc chắn; phát hành TPCP hỗ trợ thanh khoản cho PDs khi thực hiện nghĩa vụ chào giá cam kết chắc chắn nhưng không có đủ TPCP để giao dịch; định kỳ hàng quý, phối hợp với các đơn vị, trao đổi với các nhà tạo lập thị trường về công tác phát hành TPCP và địch hướng chính sách để phát triển thị trường trái phiếu. 

Tại hội nghị, Kho bạc Nhà nước, HNX, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ký kết Biên bản thỏa thuận về việc phối hợp thực hiện đấu thầu, niêm yết, đăng ký, lưu ký và thanh toán TPCP do Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành.

Hội nghị cũng được chứng kiến sự ra mắt của 15 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2019 theo Quyết định số 2355/QĐ-BTC ngày 18/12/2018 của Bộ Tài chính bao gồm những tên tuổi như: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCP Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam…

Thùy Linh