Máy bay huấn luyện nhập khẩu có thuộc đối tượng chịu thuế?

09:15 | 23/06/2022

(HQ Online) - Đó là thắc mắc của Công ty TNHH Trường hàng không New Zealand liên quan đến chính sách thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với máy bay huấn luyện.

Miễn thuế nếu hàng nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế và sử dụng đúng mục đích
Sản phẩm trồng trọt nhập khẩu có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT?
Máy móc chỉ sử dụng trong nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
Đối tượng nào không phải chịu thuế giá trị gia tăng?

Về thuế nhập khẩu, tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm: “Máy móc, thiết bị; linh kiện, chỉ tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án; vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng”.

Cũng tại khoản 20 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục.

máy bay được Trường Hàng không New Zealand lựa chọn cho đội máy bay huấn luyện của mình.
Máy bay huấn luyện tại Trường Hàng không New Zealand.

Còn tại Điều 21 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục: “Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 20 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Căn cứ xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ xác định hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này”.

Ngoài ra, Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục và Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Theo Tổng cục Hải quan, khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định thì hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu không bao gồm hàng hóa là máy bay (tàu bay).

Do đó, đối chiếu thì máy bay Diamond DA20-C1 (máy bay huấn luyện) nhập khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, nếu Công ty TNHH Trường hàng không New Zealand xác định máy bay Diamond DA20-C1 là hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục đáp ứng quy định tại Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT, đồng thời không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được quy định tại Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 20 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điều 21 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, khoản 3 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã quy định rõ đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Khoản 3 Điều 3 Nghị định 108/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 14/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch; tàu bay sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng. Trường hợp tàu bay, du thuyền không sử dụng cho các mục đích trên thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo đó, trường hợp công ty nhập khẩu 1 máy bay Diamond DA20-C1 không đáp ứng quy định về đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và phải kê khai, nộp đủ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Còn đối với chính sách thuế giá trị gia tăng, tại Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật số 31/2013/QH13; Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy; Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng đã quy định rõ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Do vậy, trường hợp 1 máy bay Diamond DA20-C1 nhập khẩu để tạo tài sản cố định nếu được xác định không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được quy định tại Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu.

Nụ Bùi