Mặt hàng tơ tằm thô thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%

20:18 | 27/03/2023

(HQ Online) - Đối chiếu với quy định hiện hành, mặt hàng tơ sống hay còn gọi là tơ tằm thô (chưa xe) ở khâu sản xuất trong nước, kinh doanh thương mại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%.

Gỡ vướng thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng
Sẽ xem xét sửa đổi chính sách thuế GTGT đối với phân bón
Gỡ vướng trong hoàn thuế GTGT

Tại khoản 1 Điều 5 Luật Thuế GTGT quy định: “Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu NK” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT".

Cũng tại điểm d khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT quy định: “Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biển, trừ gỗ, măng và sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 209/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: “Đối với các sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngoài ra tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: “Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bản ra và ở khâu NK.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác”.

Khoản 7 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng đối với: “Thực phẩm tươi sống ở khâu kinh doanh thương mại; lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc chế biển thành sản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt, đông lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cả và các sản phẩm thuỷ sản, hải sản khác. Trường hợp thực phẩm đã qua tẩm ướp gia vị thì áp dụng thuế suất 10%.

Lâm sản chưa qua chế biến bao gồm các sản phẩm từ rừng tự nhiên khai thác thuộc nhóm: song, mây, tre, nứa, luồng, nấm, mộc nhĩ; rễ, lá, hoa, cây làm thuốc, nhựa cây và các loại lâm sản khác”.

Đối chiếu với quy định hiện hành tại các văn bản quy phạm pháp luật, trường hợp mặt hàng tơ sống hay còn gọi là tơ tằm thô (chưa xe) với quy trình sản xuất: Kén tằm đã sấy khô bóc lớp vỏ kén ở nhiệt độ 25-27 độ C rồi được nấu trong nước ở nhiệt độ từ 80-90 độ C làm keo tơ tan ra một phần, kén tằm dễ dàng rút thành sợi và đưa lên máy kéo sợi. Quá trình guồng tơ có sử dụng ống hơi ở nhiệt độ từ 80-90 độ làm khô tơ được xác định là đã trải qua quá trình chế biến không có trong hình thức sơ chế thông thường và đã thành sản phẩm khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%.

Nụ Bùi