Facebook Twitter youtube Tiktok

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

  • Hà Nội , Việt Nam
  • tranlinh101097@gmail.com

Câu hỏi tư vấn

(03-11-2019 23:38)

Trả lời tư vấn

(04-02-2020 13:39)
  • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
  • Liên quan đến vấn đề bạn đọc hỏi, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến: Tại câu hỏi không thể hiện rõ hàng hóa mang theo hành lý cá nhân hay tài khoản di chuyển nên Cục Giám sát quản lý về hải quan không có cơ sở trả lời chính xác. Đề nghị DN căn cứ quy định tại Khoản 20, Khoản 7 Điều 4 Luật Hải quan 2014 để xác định loại hình phù hợp. Theo đó, chính sách quản lý đối với hành lý hoặc tài sản di chuyển thực hiện theo quy định tại Điều 53, Điều 54 Luật Hải quan. Chính sách thuế thực hiện theo quy định tại Điều 6 (miễn thuế đối với hành lý của người XNC) hoặc Điều 7 (miễn thuế đối với tài sản di chuyển) Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016.

Lọc theo danh mục

Gửi câu hỏi của bạn

Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Chính sách nhập khẩu
Chính sách thuế
Chính sách xuất khẩu
Chính sách xuất nhập cảnh
Hoàn thuế GTGT cho du khách
Thủ tục hải quan
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường
Phiên bản di động