Liên ngành cùng khảo sát để cải thiện chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

10:16 | 30/05/2019

(HQ Online) - Tổ công tác liên ngành thực hiện khảo sát về Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới sẽ thực hiện đo lường thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới tại Việt Nam, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục cải cách tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, đồng thời cải thiện thứ hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới.

lien nganh cung khao sat de cai thien chi so giao dich thuong mai qua bien gioi Thành lập Tổ công tác liên ngành đo Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới
lien nganh cung khao sat de cai thien chi so giao dich thuong mai qua bien gioi WB đo chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới như thế nào?
lien nganh cung khao sat de cai thien chi so giao dich thuong mai qua bien gioi Nâng hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới: Cần sự đồng bộ
lien nganh cung khao sat de cai thien chi so giao dich thuong mai qua bien gioi
Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu tại cuộc họp của Tổ công tác liên ngành.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường- Tổ trưởng đã chủ trì cuộc họp đầu tiên để triển khai các hoạt động cụ thể của Tổ công tác. Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên đến từ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương ); Bộ Giao thông vận tải (Vụ Vận tải); Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng); Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội DN dịch vụ logistics Việt Nam; Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam.

Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường cho biết tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chịu trách nhiệm đối với chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới với mục tiêu là nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới lên 15 bậc (đến năm 2021), năm 2019 từ 3 - 5 bậc.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường nhấn mạnh đây là trọng trách rất quan trọng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan. Vì vậy, để đạt mục tiêu nâng cao xếp hạng Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới nêu tại Nghị quyết 02/NQ-CP cần có tham sự gia tích cực, sự nỗ lực, cố gắng của các bên liên quan nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp giảm thời gian và chi phí Giao dịch thương mại qua biên giới.

Để triển khai, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 881/QĐ-BTC ngày 27/5 thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện khảo sát về Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới.

Liên quan đến kế hoạch khảo sát, Vụ trưởng Phó trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa Kim Long Biên cho biết, mục tiêu đặt ra là đo lường thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thương mại qua biên giới tại Việt Nam theo các tiêu chí và phương pháp của Ngân hàng thế giới tại Báo cáo Môi trường kinh doanh; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cho các bên liên quan nhằm giảm thời gian, chi phí, nâng cao năng lực và cải thiện thứ hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới.

Phạm vi khảo sát, đối với hàng NK từ khi lô hàng được vận chuyển đến cảng đến khi lô hàng được vận chuyển về kho của DN trong nội địa; đối với hàng XK từ khi lô hàng được bốc xếp lên phương tiện vận tải tại kho của DN trong nội địa để vận chuyển đến cửa khẩu xuất đến khi lô hàng được bốc xếp lên tàu tại cảng để XK. Đối tượng sẽ tương tự với các nhóm hàng WB khảo sát. Tổ công tác sẽ lựa chọn các DN tại hai địa bàn Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh để thực hiện khảo sát dưới hai hình thức gửi bảng hỏi và phỏng vấn trực tiếp.

Theo kế hoạch trong tháng 6 và đầu tháng 7/2019, Tổ công tác sẽ hoàn thành việc khảo sát và báo cáo đánh giá.

Trên cơ sở dự thảo kế hoạch, các thành viên tổ công tác đều nhận định tầm quan trọng của việc khảo sát lần này. Đồng thời, tiến hành thảo luận để cụ thể hóa các bước trên khai.

N.Linh