Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Quảng Trị tăng cao

20:26 | 07/06/2021

(HQ Online) - Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo hoạt động XNK diễn ra thông suốt, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn do Hải quan Quảng Trị quản lý đều tăng cao.

Hải quan Quảng Trị tạo thuận lợi trong phòng dịch phải đảm bảo kiểm soát
Hải quan Quảng Trị thu giữ hơn 36 tấn đường
Hải quan Quảng Trị: Hỗ trợ doanh nghiệp giải phóng hàng nhanh
Kim ngạch XNK tại Hải quan Quảng Trị tăng hơn 220%
Hải quan Quảng Trị tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong dịp nghỉ Tết
Hải quan Quảng Trị ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ.
Hải quan Quảng Trị ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ.

Kim ngạch XNK tăng cao

Nửa đầu năm 2021, Hải quan Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK.

Đến hết 31/5, Hải quan Quảng Trị thu ngân sách đạt 671,9 tỷ đồng.

Nguồn thu tập trung chủ yếu ở các mặt hàng chủ lực như máy móc thiết bị nhập khẩu các dự án đầu tư, cao su tự nhiên, gỗ các loại nhập khẩu; dăm gỗ, khoáng sản xuất khẩu...

Đồng thời, đơn vị này cũng tập trung nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo thống kê của Cuc Hải quan Quảng Trị, đến hết 31/5, 3/3 chi cục hải quan trực thuộc đều có chỉ số về kim ngạch XNK, số thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ năm 2020.

Nổi bật là tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt, các chỉ số về kim ngạch và thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, kim ngạch XNK đạt 254,185 triệu USD tăng 460,02%; thu ngân sách đạt 498,29 tỷ đồng (vượt 207,6% so với chỉ tiêu giao năm 2021), tăng 1.485,52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, các chỉ số hoạt động tăng so với cùng kỳ năm 2020,trong đó kim ngạch hàng hóa XNK đạt 205,328 triệu USD, tăng 92,6%.

Số thu ngân sách đạt 141,847 tỷ đồng, đạt 78,8% so với chỉ tiêu, tăng 66,27% so với cùng kỳ năm trước, do phát sinh mặt hàng điều hòa nhiệt độ nhập khẩu (đóng góp 21,76 tỷ đồng).

Cùng thời điểm trên, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay, kim ngạch XNK đạt 24,75 triệu USD, tăng 6,4%; thu ngân sách đạt 31,1 tỷ đồng, tăng 118,01% so với cùng kỳ năm 2020.

Tăng cường đối thoại doanh nghiệp

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch… nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích người dân và cộng đồng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tiếp, Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNKvà tạo thuận lợi thương mại..

Đơn vị tiếp tục xây dựng các giải pháp thu hút doanh nghiệp kinh doanh XNK qua địa bàn; triển khai hiệu quả các biện pháp hỗ trợ làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn.

Bố trí công chức chuyên trách tư vấn giải quyết thủ tục cho các chủ đầu tư; tiếp thu các phản hồi của doanh nghiệp, thủ tục nhanh gọn nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Tăng cường tổ chức đối thoại doanh nghiệp để tiếp thu vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quá trình làm thủ tục hải quan để báo cáo các cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, nhằm động viên và thu hút các doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị.

Mặt khác, kiểm tra công tác miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế (theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ- CP...) chú trọng rà soát, kiểm tra các trường hợp miễn thuế như miễn thuế hàng gia công; hàng sản xuất - xuất khẩu; hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án ưu đãi đầu tư...

Quang Hùng