Hải quan Quảng Trị: Hỗ trợ doanh nghiệp giải phóng hàng nhanh

12:59 | 21/03/2021

(HQ Online) - Song song với thủ tục hải quan được điện tử hóa, vướng mắc của doanh nghiệp được giải đáp kịp thời là nỗ lực của cán bộ, công chức Hải quan Quảng Trị giúp đẩy nhanh tiến độ của các dự án trọng điểm của tỉnh.

Kim ngạch XNK tại Hải quan Quảng Trị tăng hơn 220%
Hải quan Quảng Trị tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong dịp nghỉ Tết
Hải quan Quảng Trị chủ trì phối hợp bắt 1 tấn pháo, hơn 2 tấn gỗ nhập lậu
Hải quan Quảng Trị ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ.
Hải quan Quảng Trị ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án

Riêng trong tháng 2/2021, Hải quan Quảng Trị đã thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp về cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan nhằm tạo thuận lợi cho cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tính đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 263 hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của 28 doanh nghiệp; có 17 doanh nghiệp tham gia nộp thuế 24/7.

Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám sát Phòng xuất nhập khẩu, Công ty TNHH CEA PROJECS (đơn vị thực hiện thủ tục cho Công ty CP xây lắp điện I-đơn vị đang triển khai Dự án nhà máy điện gió I, thuộc huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, doanh nghiệp rất trân trọng những nỗ lực của cơ quan Hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan. Cụ thể, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt đã phân công cán bộ, công chức trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hải quan, cũng như tiếp nhận thông tin, giải đáp vướng mắc. Bất cứ lúc nào doanh nghiệp cần hỗ trợ, công chức Hải quan sẵn sàng trao đổi, giải đáp kịp thời.

“Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị. Chính vì vậy, thông qua các hoạt động hỗ trợ, cũng như giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh, cơ quan Hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án tại địa phương”, ông Nguyễn Xuân Thao nhấn mạnh.

Giống như Công ty CP xây lắp điện I, kể từ tháng 11/2020 đến nay, Công ty CP SCI E&C bắt đầu đăng ký nhập khẩu thiết bị điện gió qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt phục vụ Dự án điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3; Hướng Phùng 2, 3; Hướng Linh 7, 8. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp này đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước hơn 40 tỷ đồng.

Ông Đào Đắc Huy, cán bộ phụ trách xuất nhập khẩu thuộc Công ty CP SCI E&C cho biết, nhờ thủ tục hải quan được điện tử hóa, cũng như sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của cán bộ, công chức Hải quan, doanh nghiệp gặp nhiều thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan. Bên cạnh đó, nhờ tham gia Đề án nộp thuế điện tử 24/7, Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) việc thông quan diễn ra nhanh chóng.

“Mỗi lần tàu cập cảng, hàng hóa thông quan nhanh, giải phóng hàng ngay cũng giảm các chi phí bốc xếp cho doanh nghiệp, cũng như đảm bảo tiến độ thi công các dự án”, ông Đào Đắc Huy nhấn mạnh.

Cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Để có được các kết quả trên, ngay từ đầu năm 2021, Hải quan Quảng Trị đặt ra mục tiêu trong Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp là tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua tác động của đại dịch Covid-19. Trong đó, đơn vị yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc chủ động, tích cực triển khai các nội dung kể hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị trên tinh thần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các biện pháp hỗ trợ của cơ quan Hải quan.

Đó là tổ chức các hoạt động đối thoại, tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. Đồng thời, cập nhật thông tin về quy định chính sách pháp luật mới, đưa thông tin đến với doanh nghiệp nhanh chóng, ngắn gọn, đúng địa chỉ. Ngoài ra, tăng cường công tác giám sát thực thi pháp luật để đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong thực thi pháp luật giữa cơ quan Hải quan, doanh nghiệp và các bên liên quan.

Để cụ thể hóa các yêu cầu đặt ra trong kế hoạch, Hải quan Quảng Trị cũng tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tuyên truyền, tăng cường các hoạt động tham vấn, hợp tác hải quan-doanh nghiệp. Đơn vị tập trung cung cấp thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp về tình hình xuất nhập khẩu, biến động của hoạt động xuất nhập khẩu tại địa phương do tác động của dịch Covid-19; các cam kết quốc tế về thương mại và các chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp. Mặt khác, cập nhập các thông tin về thủ tục hành chính, chính sách mặt hàng, quy định mới… trên trang thông tin điện tử, các điểm làm thủ tục và bằng các ứng dụng công nghệ thông tin để doanh nghiệp nắm bắt, thực hiện có hiệu quả.

Các phòng tham mưu, các chi cục hải quan cửa khẩu tổ chức hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp; hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan ngày tại trụ sở doanh nghiệp, trụ sở cơ quan Hải quan và hỗ trợ từ xa.

Quang Hùng