Khuôn mẫu của DN chế xuất cho DN nội địa thuê mượn thực hiện thủ tục nào?

11:53 | 05/02/2021

(HQ Online) - Trước thắc mắc của các DN liên quan đến thủ tục hải quan áp dụng đối với khuôn mẫu của DN chế xuất cho DN nội địa thuê mượn thì được thực hiện ra sao, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể để các DN thực hiện.

Thuế GTGT đối với hàng nhập thuê DN chế xuất gia công được tính như thế nào?
Thực hiện chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa thuê DN chế xuất gia công lại
Thực hiện tiêu huỷ khuôn mẫu tạm nhập của DN chế xuất có phải chịu thuế NK, thuế GTGT?
Hàng NK để xây dựng nhà xưởng của DN chế xuất có được miễn thuế GTGT?

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên, Công ty CP Đại Kim, Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long, Công ty TNHH Yura Việt Nam, Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng liên quan đến thủ tục hải quan áp dụng đối với khuôn mẫu của DN chế xuất cho DN nội địa thuê mượn.

Để các DN thuận lợi trong thực hiện các thủ tục liên quan, theo Tổng cục Hải quan, khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 quy định về khu vực hải quan riêng: “Khu vực hải quan riêng là khu vực địa lý xác định trên lãnh thổ Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; có quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa với phần lãnh thổ còn lại và nước ngoài là quan hệ XNK”.

Cũng tại Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 quy định: “1. Trừ trường hợp kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại Điều 39 của Luật này, thương nhân được tạm nhập vào Việt Nam hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa không thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo hợp đồng với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam… 3. Thời hạn tạm nhập, tái xuất thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập. 4. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất khi tiêu thụ nội địa phải thực hiện theo quy định về quản lý NK hàng hóa của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan...”.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH dây dẫn Sumy (Hà Nam). Ảnh: H.Nụ
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH dây dẫn Sumy (Hà Nam). Ảnh: H.Nụ

Khoản 1 Điều 57 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 quy định: “Áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa đưa từ khu vực hải quan riêng vào nội địa như đối với hàng hóa đưa từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam”.

Ngoài ra khoản 1 Điều 4 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế năm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa XNK và phương tiện, hành khách XNC quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XNK”.

Khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định: “Khu chế xuất, DN chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc KKT cửa khẩu”.

Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm như sau: “... 2. Hồ sơ hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu tạm xuất - tái nhập: a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành; b) Giấy phép XK, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 1 bản chính.

3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại chi cục hải quan cửa khẩu, chi cục hải quan chuyển phát nhanh hoặc chi cục hải quan nơi có cơ sở sản xuất, dự án. Đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển tạm nhập tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ hợp đồng gia công, sản xuất XK, hoạt động của DN chế xuất thì thực hiện thủ tục tại chi cục hải quan thuận tiện.

4. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này.

5. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan Hải quan. Trường hợp cần kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất để sản xuất, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quan có văn bản thông báo cho chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất. Trường hợp quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất, tái nhập thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp DN tạm nhập, tạm xuất có văn bản đề nghị bán, cho, tặng máy móc, thiết bị, phương tiện thi công, phương tiện vận chuyên, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất - tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thi công xây dựng, lắp đặt công trình thực hiện dự án, thử nghiệm thì phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại Mục 5 Chương này”.

Với các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp DN chế xuất cho DN nội địa mượn khuôn để phục vụ sản xuất ra sản phẩm cho chính DN chế xuất thì DN chế xuất mở tờ khai tạm xuất, DN nội địa mở tờ khai tạm nhập; sau khi kết thúc hợp đồng mượn, DN nội địa thực hiện thủ tục tái xuất, DN chế xuất thực hiện thủ tục tái nhập lại số khuôn, mẫu này.

Nụ Bùi