Khó thực hiện miễn và hoàn thuế do thiếu danh mục hướng dẫn

09:58 | 20/04/2019

(HQ Online) - Thiếu Danh mục và tiêu chí để xác định sản phẩm XK được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải để làm cơ sở thực hiện miễn thuế, Tổng cục Hải quan đang gặp vướng khi DN đề xuất miễn và hoàn thuế cho một DN thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại.

kho thuc hien mien va hoan thue do thieu danh muc huong dan Ban hành danh mục kiểm tra chuyên ngành: Nhiều bộ thờ ơ!
kho thuc hien mien va hoan thue do thieu danh muc huong dan Các bộ cần khẩn trương công bố danh mục kiểm tra chuyên ngành
kho thuc hien mien va hoan thue do thieu danh muc huong dan Hàng XK bị trả lại để tái chế được hoàn thuế XK
kho thuc hien mien va hoan thue do thieu danh muc huong dan
Hoạt động kiểm soát hóa chất XK của cơ quan Hải quan.

Đó là trường hợp của Công ty Vương Anh, là DN thực hiện xử lý chất thải nguy hại để thu hồi bột oxit kẽm- sản phẩm này phù hợp với việc được ưu đãi về thuế XK, thuế NK theo Điều 44 Nghị định 19/2015/NĐ-CP và khoản 3 Điều 25 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, sản phẩm bột oxit kẽm của Công ty được sản xuất từ nguyên liệu quặng (không phải sản phẩm thu hồi từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải) thì không thuộc đối tượng được ưu đãi về thuế XK, thuế NK theo quy định.

Hiện DN này đã XK 7.168,31 tấn bột oxit kẽm (số lượng bột này được Tổng cục Môi trường xác nhận là sản phẩm thu được từ xử lý chất thảo nguy hại) và đã nộp hơn 5,418 tỷ đồng tiền thuế XK. Hiện DN còn tồn kho một lượng lớn.

Công ty Vương Anh đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn hồ sơ thủ tục hoàn thuế XK cho lượng bột oxit kẽm đã XK và thủ tục miễn thuế XK đối với lượng hàng hóa còn tồn kho sẽ XK.

Tổng cục Hải quan phân tích, theo quy định tại điểm b Khoản 19 Luật thuế XK, thuế NK thì sản phẩm XK từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thuộc trường hợp được miễn thuế XK. Và tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì căn cứ để xác định sản phẩm XK được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, tại Khoản 6 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng NK để bảo vệ môi trường và sản phẩm XK được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Tuy nhiên hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Danh mục hoặc tiêu chí theo quy định tại Khoản 6 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Vì vậy, Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở thực hiện miễn thuế XK cho Công ty Vương Anh.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm XK được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải để cơ quan Hải quan làm cơ sở thực hiện miễn thuế XK theo quy định của Luật thuế XK, thuế NK.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn rõ quy cách, thành phần, mô tả đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn, chất lượng… của sản phẩm bột oxit kẽm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải để cơ quan Hải quan so sánh, đối chiếu hàng thực tế XK của DN.

Thu Trang