Khai báo và áp dụng mức thuế suất ưu đãi theo Thông tư 31 và các nghị định biểu thuế

14:53 | 19/01/2023

(HQ Online) - Nhằm triển khai các quy định hiệu quả, đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện khai báo và áp dụng mức thuế suất theo Thông tư 31/2022/TT-BTC và các nghị định biểu thuế.

Tra cứu và khai báo mã số, thuế suất theo các Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt
Tiếp tục thực hiện tra cứu và khai báo mã số hàng hóa theo Thông tư 31
Ngưng hiệu lực Thông tư 31/2022/TT-BTC đến hết ngày 29/12/2022
Sửa biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi: Bám sát lộ trình các cam kết quốc tế

Để khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS và áp dụng mức thuế, theo Tổng cục Hải quan, về áp dụng các mức thuế suất thuế XNK ưu đãi, bao gồm cả Chương 98 (Biểu thuế MFN), Biểu thuế NK thông thường và Biểu thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, Hệ thống VNACCS/VCIS đã cài đặt tự động hỗ trợ xác định mức thuế suất của Biểu thuế MFN, Biểu thuế NK thông thường và Biểu thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan đối với mã hàng hóa được liệt kê tại phụ lục 1 công văn số 5731/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2022 (trừ các mã hàng được ghi chú tại cột thuế suất “KBTC”).

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN trên địa bàn quản lý tra cứu, thực hiện khai báo theo đúng quy định.

Công chức Hải quan Ninh Bình (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Ninh Bình (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Về việc áp dụng các mức thuế suất đối với các mã hàng tại cột 1 phụ lục 2 công văn số 5731/TCHQ-TXNK, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn DN tra cứu và thực hiện khai báo thủ công mức thuế suất theo hướng dẫn tại phụ lục 2 công văn số 5731/TCHQ-TXNK theo nguyên tắc sau: Mã số áp dụng: theo Thông tư 31/2022/TT-BTC tại cột 1 phụ lục 2. Mức thuế áp dụng: Đối chiếu tên hàng với nghị định, quyết định biểu thuế hiện hành để xác định mã số theo nghị định, quyết định biểu thuế. Đối chiếu mã số này với mã số tại cột 3 phụ lục 2 để xác định mức thuế suất tương ứng tại cột 4 phụ lục 2.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, hiện nay, Hệ thống VNACCS/VCIS đã cài đặt tự động hỗ trợ xác định mức thuế đối với mã hàng hóa tại cột 1 phụ lục 2 và mức thuế này chỉ nhằm mục đích tham khảo, yêu cầu các đơn vị hướng dẫn DN tra cứu và xác định mức thuế suất theo phụ lục 2.

Đối với việc áp dụng các mức thuế suất thuế XNK ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các FTA song phương và đa phương, Tổng cục Hải quan cho biết, Chính phủ đã ban hành 17 nghị định về biểu thuế ưu đãi. Do đó, 16 nghị định biểu thuế ưu đãi đặc biệt đã được cơ quan Hải quan cập nhật thuế suất trên Hệ thống VNACCS/VCIS để hỗ trợ tự động xác định mức thuế suất. Riêng đối với Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP giai đoạn 2022 - 2027 ban hành kèm theo Nghị định 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 thì khai báo theo mã biểu thuế B27 và thực hiện khai báo thuế suất thủ công.

Ngoài ra, để đảm bảo việc tổ chức thực hiện hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung như hướng dẫn tại các công văn số 4891/TCHQ-TXNK, số 5731/TCHQ-TXNK, số 5772/TCHQ-GSQL, công điện số 01/ĐK.

Đồng thời, các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thông báo và niêm yết công khai nội dung hướng dẫn để cộng đồng DN trên địa bàn quản lý biết, thực hiện. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn CBCC Hải quan và các DN làm thủ tục hải quan tại đơn vị thực hiện tra cứu các nghị định biểu thuế ưu đãi, nghị định biểu thuế ưu đãi đặc biệt để thực hiện khai báo theo đúng quy định. Hướng dẫn DN thực hiện đối với các tờ khai phát sinh từ ngày 30/12/2027 thuộc trường hợp có thay đổi về mã hàng hóa, mức thuế thì phải thực hiện khai báo bổ sung; hướng dẫn thực hiện khai bảo thủ công; thực hiện rà soát, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đối với các tờ khai này. Công khai đầu mối của đơn vị để giải đáp vướng mắc cho DN liên quan đến việc thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính và các nghị định, biểu thuế.

Đặc biệt, các đơn vị cần chủ động rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý kỹ thuật để phát hiện những mặt hàng, DN có dấu hiệu lợi dụng việc thay đổi mà số phân loại hàng hóa để buôn lậu, gian lận thương mại. Kịp thời áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát phù hợp để phân tích, ngăn chặn, phát hiện vi phạm và báo cáo Tổng cục Hải quan theo quy định.

Song song với đó, Tổng cục Hải quan giao Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì phối hợp với các bộ, ngành kịp thời chuẩn hóa mã số các danh mục quản lý chuyên ngành theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC; hướng dẫn thực hiện danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành theo quy định; phối hợp với Cục CNTT & thống kê hải quan để cập nhật vào hệ thống VNACCS/VCIS.

Cục CNTT và thống kê hải quan, Cục Thuế XNK theo dõi, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc liên quan đến khai báo tự động trên Hệ thống; cung cấp thông tin về danh mục hàng hóa, thuế suất theo các quy định hiện hành để cập nhật vào Hệ thống VNACCS/VCIS; tổng hợp các vấn đề vướng mắc phát sinh của các đơn vị trong quá trình thực hiện, tham mưu, đề xuất và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục để có chỉ đạo kịp thời, thống nhất.

Nụ Bùi