Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực

14:34 | 07/12/2021

(HQ Online) - Nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Nâng cao năng lực hoạch định chính sách tài chính có tính đến yếu tố bình đẳng giới
Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ quan trọng về bình đẳng giới
Phụ nữ Hải quan Gia Lai- Kon Tum tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 với chủ đề tháng hành động: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữa và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các cổng thông tin điện tử, website của đơn vị, lồng ghép trong các hoạt động đa dạng của cơ quan, đơn vị với các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tuyên truyền giới thiệu các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị; nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng và thu hút sự tham gia của nam giới trong thực hiện bình đẳng giới.

Trong đó, tùy theo tình hình và điều kiện cụ thể, các đơn vị tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, triển lãm, xây dựng phim, phóng sự, treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi các hoạt động tuyên truyền phù hợp khác.

Được biết, tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quốc; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Nụ Bùi