Nâng cao năng lực hoạch định chính sách tài chính có tính đến yếu tố bình đẳng giới

20:45 | 24/11/2015

(HQ Online)- Chiều 24-11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và Đại sứ Canada tại Việt Nam David Devine đã thay mặt hai Chính phủ cùng ký kết Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật của Canada cho Bộ Tài chính để triển khai Dự án “Nâng cao năng lực hoạch định chính sách tài chính có tính đến yếu tố bình đẳng giới”.

nang cao nang luc hoach dinh chinh sach tai chinh co tinh den yeu to binh dang gioi

Quang cảnh lễ ký.

Với mong muốn tiếp tục hỗ trợ lồng ghép bình đẳng giới trong quá trình hoạch định và triển khai thực hiện các chính sách tài chính, Chính phủ Canada đã phê duyệt gói hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính để triển khai Dự án “Nâng cao năng lực hoạch định chính sách tài chính có tính đến yếu tố bình đẳng giới”.

Đây là một trong những hoạt động nhằm tăng cường hợp tác giữa Chính phủ Canada và Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính nói riêng nhằm tăng cường năng lực cho các cán bộ hoạch định chính sách, góp phần hoàn thiện thế chế, chính sách phù hợp với thực tế Việt Nam và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Trương Chí Trung cho biết: Thực hiện bình đẳng giới là 1 trong 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà Việt Nam đã cam kết thực hiện và đã được thể hiện thông qua Luật Bình đẳng giới năm 2006, Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới 2011-2015.

Trong những năm gần đây, vấn đề bình đẳng giới cũng như yêu cầu lồng ghép bình đẳng giới trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội rất được quan tâm.

Bộ Tài chính cũng quan tâm đặc biệt tới vấn đề bình đẳng giới trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao như việc ban hành Thông tư số 191/2009/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Và gần đây, Luật Ngân sách Nhà nước mới được Quốc hội Việt Nam thông qua (tháng 5-2015) đã bổ sung nhiều quy định liên quan đến bảo đảm bình đẳng giới.

Vấn đề lồng ghép bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đã nhận được nhiều quan tâm của các nhà tài trợ. Cụ thể, trong lĩnh vực tài chính ngân sách, Đại sứ quán Canada đã cử chuyên gia tư vấn trực tiếp để hỗ trợ Viện Chiến lược và chính sách tài chính lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào Kế hoạch hành động của ngành tài chính giai đoạn 2014-2016.

“Những hỗ trợ từ phía Canada đã, đang và sẽ là cơ sở để xây dựng, thực hiện các chính sách tài chính có lồng ghép yếu tố bình đẳng giới đối với Việt Nam” – Thứ trưởng khẳng định.

Hồng Vân