Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng gửi CFS

14:37 | 19/10/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan Bình Dương về việc xử lý hàng hóa gửi CFS quá thời hạn quy định.

Hải quan Hải Phòng đảm bảo thông quan trong ngày đầu điều chỉnh mã kho, bãi, cảng
Bãi bỏ Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn về kho bãi, địa điểm
Sửa đổi quy định để quản lý chặt kho, bãi, địa điểm kiểm tra hàng hóa

Trước đó, Cục Hải quan Bình Dương đã phản ánh trường hợp lô hàng gửi CFS từ tháng 6/2020, sau đó được gia hạn 1 lần đến 9/9/2020. Mặc dù chủ kho CFS là Công ty TNHH ITL Bình Dương đã có văn bản thông báo gửi đến chủ lô hàng về thời gian gửi hàng đã hết theo quy định. Tuy nhiên lô hàng vẫn chưa được xuất khẩu và chủ hàng cũng không liên hệ để nhận lại hàng hóa.

Trước vướng mắc của doanh nghiệp và hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ quy định tại Điều 58, Điều 61 Luật Hải quan, căn cứ hướng dẫn tại Điều 5, Điều 8 Thông tư 203/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, đối với hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu đưa vào CFS, hết thời hạn lưu giữ mà chủ hàng hóa không thực hiện xuất khẩu đúng thời hạn quy định thì chi cục hải quan quản lý CFS thông báo hàng hóa tồn đọng đến chủ hàng.

Quá thời hạn theo thông báo mà chủ hàng hóa không đến nhận hàng thì cục trưởng cục hải quan xử lý hàng hóa tồn đọng theo quy định của pháp luật.

N.Linh