Bãi bỏ Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn về kho bãi, địa điểm

11:31 | 07/08/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư 72/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017.

Trong vòng 1 năm kho bãi, địa điểm phải nâng cấp phần mềm đáp ứng quy định
Quy định mới về điều kiện công nhận kho ngoại quan
5900 img 0982
Hoạt động XNK hàng hóa tại KCN Bắc Thăng Long

Trước đó, Thông tư 84/2017/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Thông tư 84/2017/TT-BTC quy định về điều kiện làm việc cho cơ quan Hải quan; nơi kiểm tra hàng hóa; nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan; kho chứa tang vật vi phạm tại kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, kho hàng không kéo dài, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung, địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan (dưới đây gọi tắt là kho bãi, địa điểm).

Tuy nhiên, theo cán bộ Cục Giám sát quản lý về hải quan, các nội dung tại Thông tư 84/2017/TT-BTC đã được quy định tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, do Chính phủ ban hành ngày 15/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 10/8/2020.

Như vậy, Thông tư 72/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2020.

N.Linh