Hải quan Hải Phòng đảm bảo thông quan trong ngày đầu điều chỉnh mã kho, bãi, cảng

15:39 | 01/10/2020

(HQ Online) - Việc điều chỉnh mã một số kho, bãi, cảng tại Hải Phòng từ ngày 1/10/2020 phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thông quan hàng hóa của doanh nghiệp là yêu cầu được Cục Hải quan Hải Phòng đặt ra đối với các chi cục liên quan.

Thay đổi nhiều mã kho, bãi, cảng tại Hải Phòng từ 0 giờ ngày 1/10
Bổ nhiệm nữ Phó Cục trưởng đầu tiên của Hải quan Hải Phòng
Vì sao Hải quan Hải Phòng điều chỉnh địa bàn quản lý một số chi cục cảng biển?
3858 presentation1
Mã quản lý mới các kho, bãi, cảng tại khu vực cảng Hải Phòng.

Không để ách tắc

Từ 0 giờ ngày 1/10, Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện điều chỉnh chi cục hải quan quản lý đối với một số kho, bãi, cảng.

Trao đổi với phóng viên về ngày đầu thực hiện việc điều chỉnh nêu trên, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Kiên Giang cho biết, tính đến trưa nay (ngày 1/10), việc thực hiện thủ tục và thông quan hàng hóa của cộng đồng doanh nghiệp vẫn được đảm bảo, không ách tắc.

“Đây không phải là lần đầu tiên Hải quan Hải Phòng thực hiện sự điều chỉnh địa bàn quản lý giữa các chi cục, mặt khác, Cục đã có sự chuẩn bị cả về mặt nhân sự, kỹ thuật, tuyên truyền phổ biến cho doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và doanh nghiệp xuất nhập khẩu… đồng thời duy trì bộ phận hỗ trợ của Cục và các chi cục nên việc thực hiện thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp được đảm bảo”- Phó Cục trưởng Nguyễn Kiên Giang nói.

Để đảm bảo thông quan hàng hóa diễn ra thuận lợi, Cục Hải quan Hải Phòng đã đưa ra hướng dẫn cụ thể với các chi cục. Theo đó, có thể Hệ thống VACSM có lỗi hoặc vướng mắc trong quá trình chuyển đổi, đặc biệt với tờ khai mở trước ngày 1/10 nhưng doanh nghiệp chưa lấy hàng, do đó, lãnh đạo các chi cục chỉ đạo các bộ phận chức năng nếu tờ khai đủ điều kiện qua khu vực giám sát vẫn cho hàng ra/vào (không làm ách tắc đối với doanh nghiệp); photo chứng từ hoặc ghi chép lại các tờ khai lỗi để xử lý trên hệ thống sau.

Trước đó, Cục Hải quan Hải Phòng điều chỉnh, phân công địa bàn quản lý của một số chi cục hải quan cửa khẩu từ ngày 1/10/2020.

Đồng thời, để phục vụ việc điều chỉnh địa bàn quản lý một số kho, bãi, cảng tại khu vực cảng Hải Phòng, ngày 30/9, Cục Hải quan Hải Phòng điều chỉnh lại mã của các kho, bãi, cảng liên quan.

Quản lý thống nhất

Liên quan đến việc điều chỉnh, phân công địa bàn quản lý tại Cục Hải quan Hải Phòng, ngày 30/9/2020, Tổng cục Hải quan có công văn 6401/TCHQ-GSQL, chỉ đạo một số nội dung.

Theo đó, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan Hải Phòng về việc điều chỉnh, phân quản quản lý của các chi cục hải quan đối với các kho, bãi, cảng theo nguyên tắc doanh nghiệp có nhiều kho, bãi, cảng/bến cảng do một chi cục hải quan quản lý, thời gian áp dụng từ 1/10/2020.

Tổng cục Hải quan giao Cục CNTT và Thống kê hải quan điều chỉnh mã địa điểm đối với kho, bãi, cảng để phù hợp với quản lý của các chi cục. Cụ thể:

Cảng PTSC Đình Vũ (bao gồm cả kho CFS nằm trong cảng) được chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3.

Cảng Tân Cảng 128 (bao gồm kho ngoại quan và CFS nằm trong cảng) chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

Cảng Nam Hải Đình Vũ chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2.

Cảng cạn Tân cảng Hải Phòng chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Hải Phòng lập danh sách toàn bộ kho, bãi, cảng/bến cảng trên địa bàn Hải Phòng; photo, cung cấp sơ đồ/bản đồ tổng thể, thể hiện toàn bộ kho, bãi, cảng/bến cảng; sơ đồ mặt bằng chi tiết của từng kho, bãi, cảng/bến cảng. Trong đó, tại sơ đồ mặt bằng chi tiết của từng kho, bãi, cảng/bến cảng phải thể hiện rõ các khu vực lưu giữ hàng hóa gồm xuất khẩu, nhập khẩu, nội địa.

“Để thực hiện thống nhất theo nguyên tắc doanh nghiệp có nhiều kho, bãi, cảng/bến cảng giao cho một chi cục hải quan quản lý, yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng rà soát, đề xuất phương án điều chính phân công quản lý đối với các kho, bãi, cảng/bến cảng của các chi cục hải quan”- Văn bản của Tổng cục Hải quan nêu rõ.

Thái Bình