Chấm dứt hoạt động một kho ngoại quan tại Bình Phước

16:34 | 06/12/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động kho ngoại quan của Công ty TNHH MTV Nông sản Quỳnh Trung, Bình Phước.

Công nhận kho ngoại quan tại Bình Dương của Công ty Yusen Logistics
Chấm dứt hoạt động hai đại lý làm thủ tục hải quan tại Lào Cai
Chấm dứt hoạt động một kho ngoại quan tại Bắc Ninh
Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2284/QĐ-TCHQ ngày 5/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của Công ty TNHH MTV Nông sản Quỳnh Trung, Bình Phước trong thời gian 6 tháng. Tuy nhiên hết thời hạn tạm dừng hoạt động kho ngoại quan, Công ty không có văn bản thông báo về việc hoạt động trở lại.

Ngày 3/11, Công ty TNHH MTV Nông sản Quỳnh Trung có công văn đề nghị chấm dứt hoạt động kho ngoại quan.

N.Linh