Hướng dẫn thực hiện quy trình hoàn thuế, không thu thuế

14:24 | 08/07/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện về cấu trúc mã số quản lý hải quan cho quyết định hoàn thuế trong quy trình của Hệ thống miễn, giảm, hoàn (MGH) thuế điện tử.

Được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa khi không còn nợ các khoản thuế
Tổ chức thực hiện đúng quy định tại các Chương trình ưu đãi thuế

Theo đó, tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật; mẫu số 13/TXNK (mẫu quyết định hoàn thuế/không thu thuế) phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/1/2021 của Bộ Tài chính quy định công chức xử lý hồ sơ thực hiện cấp mã số quản lý hải quan theo cấu trúc: Mã chi cục hải quan/số thứ tự/năm/mã hoàn thuế/mã loại hình tờ khai.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Nam. Ảnh: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Nam. Ảnh: H.Nụ

Tổng cục Hải quan cho biết, với các quy định này việc cấp mã số quản lý hải quan đối với quyết định hoàn thuế/không thu thuế thực hiện theo 2 trường hợp.

Cụ thể, đối với trường hợp hồ sơ giấy, sau khi lãnh đạo đơn vị ký quyết định hoàn thuế/không thu thuế, công chức xử lý hồ sơ thực hiện cấp mã số quản lý hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu số 13/TXNK phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BTC (mẫu quyết định hoàn thuế/không thu thuế).

Trong đó, nội dung hướng dẫn này sẽ thay thế nội dung hướng dẫn về mã số quản lý hải quan đối với trường hợp hồ sơ giấy tại tiết a.2 khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 23; khoản 5 Điều 24 Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Đối với trường hợp hồ sơ điện tử, sau khi lãnh đạo phê duyệt quyết định hoàn thuế/không thu thuế trên Hệ thống MGH điện tử, hệ thống tự động cấp mã số quản lý hải quan như hướng dẫn tại tiết a.l khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 23, khoản 5 Điều 24 Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ.

Nụ Bùi