Hướng dẫn thủ tục đối với C/O mẫu E cấp sau

13:20 | 16/01/2023

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố lưu ý về việc xác định C/O mẫu E cấp sau.

Hướng dẫn kiểm tra đối với C/O mẫu D mới
Hướng dẫn mới về C/O giáp lưng mẫu D
Hướng dẫn về C/O mẫu E trong trường hợp người được ủy quyền
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng. 	 Ảnh: Thùy Linh
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Thùy Linh

Cụ thể, Quy tắc 11 Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc, nội luật hóa tại Điều 21 Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương quy định C/O mẫu E được cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng.

Trường hợp C/O mẫu E không được cấp tại thời điểm giao hàng hoặc không muộn hơn 3 ngày tính từ ngày giao hàng theo đề nghị của nhà xuất khẩu, C/O mẫu E được cấp sau phù hợp với quy định và pháp luật của nước thành viên xuất khẩu.

C/O mẫu E cấp sau trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày giao hàng và phải đánh dấu vào Ô số 13 nơi có dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, qua thảo luận các nước thành viên ASEAN- Trung Quốc thống nhất việc khác nhau về cách tính 3 ngày kể từ ngày giao hàng để đánh dấu “Issued Retroactively" không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O mẫu E.

N.Linh