Hướng dẫn tái xuất phế liệu tồn đọng tại cảng biển

15:53 | 19/01/2021

(HQ Online) - Liên quan đến việc tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển, Tổng cục Hải quan cho biết, lô hàng phải có cảng giao hàng/cảng đích là cảng thuộc quốc gia xuất khẩu ban đầu.

Tái xuất phế liệu tại Hải Phòng phải có cảng đích thuộc quốc gia xuất khẩu ban đầu
Hướng dẫn mới về thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Phế liệu không đủ điều kiện nhập phải tái xuất tại cửa khẩu nhập
Phế liệu nhựa nhập khẩu do lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ tại cảng Hải Phòng năm 2018. Ảnh: N.Linh.
Phế liệu nhựa nhập khẩu do lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ tại cảng Hải Phòng năm 2018. Ảnh: N.Linh.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh làm việc với Hãng tàu để thực hiện rà soát thông tin của lô hàng đối chiếu với các điều kiện theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 6595/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

Theo đó, lô hàng phải có cảng giao hàng/cảng đích là cảng thuộc quốc gia xuất khẩu ban đầu.

Sau khi phê duyệt hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh vận chuyển phế liệu tái xuất, Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thông báo về Tổng cục Hải quan qua Cục Quản lý rủi ro về danh sách container tái xuất và quốc gia nhận lại phế liệu để thiết lập các tiêu chí quản lý rüi ro.

Đối với các lô hàng hết thời hạn tái xuất theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện giám sát chặt chẽ các lô hàng phế liệu tồn đọng tại cảng biển để báo cáo cấp trên về biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Quản lý rủi ro thiết lập các tiêu chí quản lý rủi ro trên Hệ thống, có cảnh báo để cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc sau khi tái xuất các container phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu nêu trên không quay trở lại dỡ xuống cảng biển Việt Nam.

N.Linh