Hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu mức độ tuân thủ trên Cổng Thông tin điện tử hải quan

17:34 | 04/08/2021

(HQ Online) - Doanh nghiệp vào trang web: https://customs.gov.vn bấm vào mục “Tra cứu mức độ tuân thủ” (tại phần dịch vụ công), tiếp tục cập nhật thông tin về mã số thuế, mật khẩu VNACCS, mã kiểm tra như màn hình hiển thị và bấm nút tra cứu hệ thống sẽ hiện thị thông tin liên quan đến kết quả đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp và lý do kèm theo.

Hải quan Anh hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định mới về thủ tục hải quan
Quản lý tuân thủ - thuận lợi cho cả doanh nghiệp và hải quan
Quản lý tuân thủ: Doanh nghiệp được hưởng lợi
Quản lý tuân thủ- phương pháp quản lý hải quan hiện đại
Nâng cao quản lý tuân thủ pháp luật hải quan cho doanh nghiệp châu Âu
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La (Cục Hải quan Quảng Bình) giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện Thông tư 81/2019/TT-BTC, Tổng cục Hải quan (Cục Quản lý rủi ro) đã ghi nhận và giải đáp một số vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến mức độ tuân thủ.

Theo đó, thông qua việc tra cứu mức độ tuân thủ trên Cổng Thông tin điện tử hải quan sẽ giúp doanh nghiệp tự tra cứu, biết được mức độ tuân thủ và hạn chế những vướng mắc.

Hệ thống thông tin nghiệp vụ của cơ quan Hải quan sẽ tự động đối chiếu các thông tin của doanh nghiệp với các tiêu chí đánh giá tuân thủ doanh nghiệp theo 5 mức độ được quy định cụ thể tại Thông tư 81/2019/TT-BTC.

Như vậy, khi doanh nghiệp tra cứu mức độ tuân thủ hệ thống sẽ trả kết quả theo nguyên tắc sau:

Mức độ tuân thủ (từ 2 đến 5) là mức độ tuân thủ của doanh nghiệp tại thời điểm tra cứu.

Lý do tuân thủ: Hiển thị mức độ tuân thủ cao hơn và các tiêu chí mà doanh nghiệp chưa đáp ứng đối với mức độ 3, mức độ 4; hiển thị mức độ tuân thủ và các tiêu chí mà doanh nghiệp đáp ứng đối với mức độ 5. Riêng đối với mức độ 2 hệ thống không hiển thị lý do tuân thủ cũng như các tiêu chí.

Cụ thể, mức tuân thủ 1 là các doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên theo thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015.

Mức độ tuân thủ 2, hệ thống sẽ không đưa ra “Lý do tuân thủ”.

Mức độ tuân thủ 3, hệ thống sẽ hiển thị “Lý do tuân thủ” là các tiêu chí của “ Mức độ tuân thủ 2” mà doanh nghiệp không đáp ứng được.

Mức độ tuân thủ 4, hệ thống sẽ hiển thị “Lý do tuân thủ” là các tiêu chí của “ Mức độ tuân thủ 2” và “ Mức độ tuân thủ 3” mà doanh nghiệp không đáp ứng được.

Mức độ tuân thủ 5, hệ thống sẽ hiện thị “Lý do tuân thủ” là các tiêu chí đánh giá mà doanh nghiệp đáp ứng theo quy định tại phụ lục V ban hành theo thông tư 81/2019/TT-BTC.

Trường hợp phát sinh vướng mắc khi tra cứu kết quả đánh giá tuân thủ, doanh nghiệp có thể gửi văn bản để được giải đáp tới cục hải quan tỉnh, thành phố nơi quý doanh nghiệp có trụ sở địa chỉ đóng trên địa bàn hoặc nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai và Phòng Quản lý tuân thủ (Cục Quản lý rủi ro, Tổng cục Hải quan).

Tại khoản 4, điều 12, Thông tư số 81/2019/TT-BTC quy định: Cơ quan Hải quan hỗ trợ nâng cao mức độ tuân thủ của người khai hải quan thông qua ứng dụng tại Cổng thông tin điện tử hải quan như sau:

a) Tra cứu kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật và lý do đánh giá phân loại mức độ tuân thủ pháp luật;

b) Trao đổi, phản hồi thông tin phục vụ đánh giá tuân thủ pháp luật và phản ánh các vướng mắc, kiến nghị liên quan đến đánh giá tuân thủ pháp luật.

Trường hợp ứng dụng tại Cổng Thông tin điện tử hải quan chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, việc trao đổi, cung cấp thông tin được thực hiện bằng văn bản.

Quang Hùng