Hướng dẫn chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

15:42 | 16/10/2020

(HQ Online) - Mặt hàng có nguồn gốc thực vật vừa thuộc danh mục dược liệu vừa thuộc danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm sẽ áp dụng chính sách quản lý như thế nào?

2 bộ cùng quản, táo tàu, hoa cúc trắng, hoa cúc vàng là dược liệu hay thực phẩm?
Giải bài toán “chặn” mặt hàng dược liệu nhập lậu
Cần thống nhất trong quản lí chính sách mặt hàng
Công chức Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra hàng hóa NK. 	Ảnh: Q.H
Công chức Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Q.H

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến chính sách nhập khẩu đối với mặt hàng có nguồn gốc thực vật vừa thuộc Danh mục dược liệu ban hành kèm theo Thông tư số 48/2016/TT BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế, vừa thuộc Danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng cục Hải quan cho biết, để quản lý chặt chẽ, không để doanh nghiệp lợi dụng chính sách để gian lận, đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc thực vật được định danh cụ thể tại Danh mục dược liệu ban hành kèm theo Thông tư số 48/2016/TT-BYT dẫn trên, người khai hải quan phải thực hiện đầy đủ chính sách quản lý theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 12/11/2018) của Chính phủ mà không phụ thuộc vào mục đích khai báo của người khai hải quan.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

N.Linh