HPG thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm

10:42 | 13/06/2019

(HQ Online) - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong kỳ tháng 04/2019.    

hpg thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam Gọi tên các mã được chọn xây chứng quyền
hpg thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm đã sẵn sàng ra mắt thị trường
hpg thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam Sơ lược về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm
hpg thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam

Theo đó, Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm.

Cụ thể, hạn mức chào bán cũ của HPG là 119.609.585 cổ phiếu, hạn mức chào bán mới là 155.492.167 cổ phiếu.

Sau khi HPG thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm, danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán kỳ tháng 4/2019 được áp dụng từ ngày 13/06/2019 như sau:

hpg thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam

M.Dung