Hơn 4,95 triệu hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

09:00 | 04/08/2022

(HQ Online) - Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan ghi nhận đến ngày 15/7/2022, có 249 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

Hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý theo Cơ chế một cửa quốc gia
Hơn 400 thông tin của 21 bộ, ngành được kết nối qua Cơ chế một cửa quốc gia
Gần 55.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia
Hơn 4,95 triệu hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Số lượng hồ sơ được xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đạt trên 4,95 triệu bộ của hơn 55.000 doanh nghiệp.

Liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan tiếp tục xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa. Trong đó, Tổng cục Hải quan phối hợp dự án TFP tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp đối với dự thảo Nghị định và danh mục thông tin vào ngày 18, 20, 22/7/2022 tại ba miền Bắc - Trung – Nam.

Tiếp tục xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung. Hiện Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu, cập nhật lại nội dung Đề án theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp logistics và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2022-2026. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tiếp nhận, tổng hợp kế hoạch các bộ̣, ngành gửi về để xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Thái Bình