Hàng hoá NK để thay thế hàng bảo hành bị lỗi thuộc đối tượng chịu thuế GTGT

07:41 | 17/02/2021

(HQ Online) - Đó là trả lời của cơ quan Hải quan liên quan đến chính sách thuế hàng hoá đối với hàng hoá NK về để thay thế hàng bảo hành bị lỗi của Công ty cổ phần TM DV công nghệ Chân Trời.

Điều kiện nào DN chế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%?
Bơm kim tiêm cho thuế GTGT 5%
Đối tượng nào không phải chịu thuế giá trị gia tăng?

Liên quan đến trị giá tính thuế mà DN nêu, do hợp đồng mua bán hàng hóa; bản thỏa thuận giữa hai bên liên quan đến chính sách bảo hành của hãng (nếu có); hóa đơn thương mại; bảng kê chi tiết hàng hóa, vận đơn, chứng từ thanh toán của hàng hóa NK và các tài liệu khác có liên quan, cơ quan Hải quan đề nghị DN bổ sung các hồ sơ, tài liệu nêu trên để cơ quan Hải quan có đủ cơ sở trả lời DN theo đúng quy định.

Liên quan đến thuế GTGT, theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 2 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định, đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

Đồng thời Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT và Điều 9 Thông tư 219/2013/TT -BTC quy định đối tượng áp dụng thuế suất 0%.

Theo đó, trường hợp DN NK hàng mới về để thay thế hàng bảo hành bị lỗi thì hàng hóa NK về để thay thế hàng bảo hành bị lỗi thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Nụ Bùi