Hải quan Việt Nam phấn đấu bằng trình độ phát triển các nước ASEAN 4

11:15 | 14/06/2019

(HQ Online) - Đây là một trong những mục tiêu chất lượng quan trọng được Tổng cục Hải quan đặt ra trong giai đoạn 2019-2020.

hai quan viet nam phan dau bang trinh do phat trien cac nuoc asean 4
Một buổi làm việc của Nhóm xây dựng Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan. Ảnh: T.Bình.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định số 1695/QĐ-TCHQ ban hành Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng giai đoạn 2019-2020.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cam kết áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong mọi hoạt động, tiến tới chuyển đổi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiểu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, nhằm đảm bảo các yêu cầu: Nâng cao hiệu lực, hiểu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC, quá cảnh; thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời và tăng cường chống thất thu ngân sách; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thực hiện kỷ cương- hành động- hiệu quả, không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý điều hành chuyên sâu.

Mục tiêu chất lượng được Tổng cục Hải quan đưa ra với nhiều nội dung cụ thể.

Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống hải quan điện tử, xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin tổng thể của Tổng cục tuân thủ khung kiến trúc xây dựng Chính phủ điện tử của ngành Tài chính.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tích cực phối hợp với các bộ, ngành cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Đặc biệt, Hải quan Việt Nam phấn đấu xây dựng trình độ phát triển ngành của hải quan các nước thuộc nhóm ASEAN 4…

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách, Hải quan Việt Nam phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu do Quốc hội và Bộ Tài chính giao. Đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trong đó ưu tiên đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ kiểm tra, giám sát hải quan…

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan phấn đấu hoàn thành 100% đề án, chương trình công tác trọng tâm đúng tiến độ; đơn giản, cắt giảm tối thiểu 20% số lượng báo cáo định kỳ…

Thái Bình