Hải quan triển khai chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

18:04 | 30/01/2022

(HQ Online) - Để triển khai chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Tổng cục Hải quan đã nhanh chóng có hướng dẫn thực hiện.

Dự kiến sẽ giảm thuế giá trị gia tăng còn 8% từ đầu tháng 2
Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng với hàng hoá, dịch vụ

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 15/2022/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố để quán triệt và hướng dẫn tới công chức hải quan, người khai hải quan làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý.

Trong đó có hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với những tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/2/2022 và thực hiện ngay việc giảm thuế GTGT hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19.

Hải quan chủ động triển khai chính sách giảm thuế giá trị gia tăng
Công chức Hải quan Chi Ma hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Theo tính toán của Bộ Tài chính, chính sách miễn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP dự kiến sẽ có tác động giảm thu ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 51.400 tỷ đồng. Trong đó riêng chính sách giảm thuế GTGT khoảng 49.400 tỷ đồng.

Số tiền thuế được hỗ trợ này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp, tổ chức và người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời có tác dụng kích thích tiêu dùng, đầu tư qua đó đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, chính sách miễn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP dự kiến sẽ có tác động giảm thu ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 51.400 tỷ đồng. Trong đó riêng chính sách giảm thuế GTGT khoảng 49.400 tỷ đồng. Số tiền thuế được hỗ trợ này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp, tổ chức và người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời có tác dụng kích thích tiêu dùng, đầu tư qua đó đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội.

Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố lưu ý một số nội dung về chính sách giảm thuế GTGT. Cụ thể, việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thực hiện theo quy định tại tiết a, điểm 1.1, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH15. Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại Phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo Nghị định15/2022/NĐ-CP.

Đối với mã số HS ở cột (10), phụ lục 1, cột (10) phần a (hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định 43/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và cột (4) phần b (hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật); phụ lục 3: các mặt hàng không được giảm thuế GTGT trong chương 2 chữ số, nhóm 4 chữ số hoặc 6 chữ số bao gồm tất cả các mã hàng 8 chữ số trong chương, nhóm đó.

Các dòng hàng có ký hiệu (*) ở cột (10) phụ lục 1, cột (10) phần a và cột (4) phần b phụ lục 3 thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Căn cứ vào Nghị định 15/2022/NĐ-CP, cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan chọn đúng mã VB195 để khai báo thuế suất thuế GTGT 8%.

Mã VB195 không áp dụng cho các trường hợp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, 5% (theo quy định tại Luật thuế GTGT) và 10% (theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP).

Tổng cục Hải quan cũng cho rằng, việc giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%, khai báo mã VB195 chỉ áp dụng đối với tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0 giờ ngày 1/2/2022 (tương ứng với chỉ tiêu thông tin ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan).

Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm giờ ngày 1/2/2022 (có chỉ tiêu thông tin ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan nhỏ hơn 0 giờ ngày Nghị định có hiệu lực) không được áp dụng suất thuế GTGT 8% (khai báo mã VB195).

Thuế GTGT là thuế gián thu vì Nhà nước không thu trực tiếp như thuế thu nhập cá nhân mà “ủy quyền” cho bên bán hàng thu và nộp lại cho Nhà nước. Trên hóa đơn ghi rõ: giá bán (bên bán hưởng); thuế GTGT (Nhà nước hưởng) và tổng số tiền thanh toán. Khi bên bán xuất hóa đơn, việc giảm thuế khá minh bạch. Nhiều chuyên gia kinh tế cho biết: Với mức thuế còn 8% (tính ra tỷ lệ giảm là 20%). Ví dụ gia đình 4 người chi tiêu sinh hoạt khoảng 20 triệu/tháng sẽ tiết kiệm 400.000 đồng/tháng (4,8 triệu đồng/năm) sau khi áp dụng giảm thuế GTGT từ đầu tháng 2/2022.

Nụ Bùi