Hải quan thu hồi 1.521 tỷ đồng nợ thuế trong năm 2018

10:23 | 05/01/2019

(HQ Online)- Với những nỗ lực trong công tác thu hồi, xử lý nợ của các cục Hải quan tỉnh, thành phố đã giúp cho toàn ngành Hải quan trong năm 2018 đã thu hồi và xử lý 1.521 tỷ đồng.

hai quan thu hoi 1521 ty dong no thue trong nam 2018

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Vũng Áng, Cục Hải quan Hà Tĩnh. Ảnh: T.Trang.

Trong tổng số 1.521 tỷ đồng đã được thu hồi có 511,4 tỷ đồng là số thu hồi và xử lý nợ cũ (phát sinh trước ngày 1/1/2018) và 1.009,6 tỷ đồng là thu hồi và xử lý nợ phát sinh trong năm 2018.

Số nợ chuyên thu tính đến 31/12/2018 là 5.289,44 tỷ đồng, giảm 77 tỷ đồng (tương đương giảm 1,45%) so với cùng kỳ năm 2017. Số nợ này hiện chiếm 1,68% tổng thu ngân sách của ngành Hải quan.

Trong tổng số nợ này, nhóm nợ khó thu là 3.815 tỷ đồng; nhóm nợ chờ xóa, xét miễn, giảm, gia hạn là 100,35 tỷ đồng; nhóm nợ có khả năng thu là 1.310,35 tỷ đồng.

Đạt được kết quả trong công tác thu hồi nợ như trên, trong năm 2018, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu hải quan địa phương tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc tại địa bàn do Cục phụ trách, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu; nợ khó thu; nợ chờ xử lý; mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng DN nợ theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 1505/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018 kèm theo hồ sơ chi tiết.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu tất cả các khoản nợ đối với 3 nhóm nợ nêu trên phải có hồ sơ chi tiết đầy đủ, phù hợp với số liệu nợ theo dõi trên hệ thống và số nợ thuế báo cáo về Tổng cục Hải quan. Trường hợp hồ sơ quản lý nợ thất lạc, không đầy đủ, không phù hợp so với số liệu nợ đang quản lý, các đơn vị chủ động tổ chức truy tìm, hoàn thiện, bổ sung hồ sơ và chịu trách nhiệm trước Tổng cục.

Tiếp tục công tác thu hồi nợ trong năm 2019, Cục trưởng Cục Thuế XNK Lưu Mạnh Tưởng cho biết, công tác thu hồi và xử lý nợ thuế tiếp tục được thực hiện theo hướng tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ, tình trạng nợ thuế của DN, đưa ra biện pháp xử lý theo đúng quy định; quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi sợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế, định kỳ công khai các DN nợ thuế, không để phát sinh nợ mới. Nhất định không để nợ tại thời điểm 31/12/2019 cao hơn thời điểm 31/12/2018.

Thu Trang