Hải quan Quảng Ninh: Phấn đấu rút ngắn thời gian “hậu kiểm”

08:14 | 08/02/2023

(HQ Online) - Năm 2023, Hải quan Quảng Ninh đặt mục tiêu thực hiện tốt công tác thu thập, xử lý thông tin, xác định dấu hiệu vi phạm/dấu hiệu rủi ro và phương pháp, cách thức thực hiện trước khi tiến hành cuộc kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra.

Hải quan Quảng Ninh triển khai kế hoạch hỗ trợ, đồng hành, thu hút doanh nghiệp
Hải quan Quảng Ninh chủ trì phối hợp bắt ma túy đá
Hải quan Quảng Ninh: Tăng chất lượng điều hành, phục vụ doanh nghiệp tốt hơn
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Quảng Ninh. 	Ảnh do Chi cục KTSTQ cung cấp.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh do Chi cục KTSTQ cung cấp.

Tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp

Năm 2022, bám sát vào các nội dung chỉ đạo, định hướng của Tổng cục Hải quan, công tác KTSTQ của Cục Hải quan Quảng Ninh được triển khai gắn với thực tiễn và yêu cầu quản lý, trong đó, đơn vị đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả công tác thu thập, xử lý thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu. Trong giai đoạn 5 năm (từ 2017 đến 2022), lực lượng KTSTQ đã thu thập thông tin đối với hơn 600.000 tờ khai, 2,5 triệu dòng hàng và tập trung thực hiện KTSTQ theo chuyên đề các lĩnh vực, doanh nghiệp, ngành hàng có độ rủi ro cao.

Kết quả, năm 2022, Hải quan Quảng Ninh đã ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính qua công tác KTSTQ đạt 10,2 tỷ đồng (đạt 102% so với kế hoạch giao) với tỷ lệ phát hiện vi phạm đạt 74%, tăng 27% về tỷ lệ phát hiện vi phạm qua kiểm tra so với năm 2021.

Qua kiểm tra, đa số doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan, chính sách hàng hóa xuất nhập khẩu, chính sách thuế nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp bị cơ quan Hải quan truy thu, xử phạt vi phạm hành chính do việc nhận thức, nắm bắt pháp luật còn hạn chế dẫn đến vi phạm. Bởi vậy, bên cạnh việc truy thu đầy đủ tiền thuế nộp ngân sách nhà nước, các đoàn KTSTQ của Cục Hải quan Quảng Ninh đã tích cực hướng dẫn doanh nghiệp về thủ tục hải quan cũng như tuyên truyền, giúp doanh nghiệp nâng cao tính tự nguyện tuân thủ pháp luật.

Đơn cử như Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực 25/4/2021, trong đó có các quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu đối với các trường hợp người nộp thuế không thực hiện thông báo cơ sở gia công lại, hợp đồng gia công lại (hợp đồng gia công lại đã hết hiệu lực), các quy định về thông báo cơ sở gia công, gia công lại; việc thực hiện thông báo cơ sở gia công lại sau thời điểm cơ quan Hải quan kiểm tra báo cáo quyết toán…

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, mới đây, Hải quan Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác KTSTQ năm 2023; trong đó, đơn vị xác định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình thí điểm, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Trong kế hoạch này, đơn vị tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch định hướng kiểm tra theo chuyên đề, tập trung rà soát, đánh giá phân tích các mặt hàng có rủi ro cao về thuế, giả mạo xuất xứ, nhãn mác, chuyển tải bất hợp pháp, khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng, đầy đủ, đặc biệt là các lô hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, tần suất xuất nhập khẩu nhiều, có khả năng vi phạm về chính sách quản lý, khai sai đối tượng được giảm thuế GTGT, trốn thuế nhập khẩu bổ sung, thuế tiêu thụ đặc biệt…

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Để vừa đảm bảo công tác quản lý vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác thu thập, xử lý thông tin, xác định dấu hiệu vi phạm/dấu hiệu rủi ro và phương pháp, cách thức thực hiện trước khi tiến hành cuộc KTSTQ nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra, trung bình dưới 7 ngày/cuộc KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan, hạn chế tối đa trường hợp phải gia hạn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với kiểm tra tại trụ sở cơ quan Hải quan, khi mời doanh nghiệp đến làm việc phải thông báo, trao đổi ngay nội dung vi phạm/dấu hiệu nghi vấn, không để doanh nghiệp phải đi lại, giải trình nhiều lần, trừ trường hợp có lý do khách quan từ phía doanh nghiệp đề nghị được cung cấp tài liệu giải trình bổ sung; tránh kiểm tra tràn lan, gây phiền hà cho doanh nghiệp, cân bằng giữa yêu cầu quản lý và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Đồng thời, đảm bảo việc thực hiện KTSTQ công bằng, minh bạch giữa các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp giải trình; lắng nghe, đối thoại, hướng dẫn, thuyết phục doanh nghiệp trước khi kết luận, ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính để tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, nợ đọng thuế.

Thông qua các đoàn KTSTQ, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp nắm bắt các quy định của pháp luật về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra giám sát hải quan và các nội dung liên quan; vận động doanh nghiệp mở tờ khai, nộp thuế tại địa phương để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách trên địa bàn.

Song song đó, năm 2023, Hải quan Quảng Ninh cũng tiếp tục chủ động, nghiên cứu, rà soát tham gia ý kiến đề xuất, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật về KTSTQ theo mô hình mới gắn với tiến độ sửa đổi, thay thế Luật Hải quan; từng bước áp dụng phương pháp kiểm toán sau thông quan và nghiệp vụ điều tra vào công tác KTSTQ. Mặt khác, đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số, áp dụng hiệu quả mô hình hải quan thông minh và các công nghệ hiện đại trong hoạt động KTSTQ; rà soát, số hóa dữ liệu nghiệp vụ, danh bạ doanh nghiệp phục vụ yêu cầu công tác KTSTQ trên môi trường số. Rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức làm công tác KTSTQ theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực KTSTQ; bố trí đội ngũ cán bộ công chức làm công tác KTSTQ đảm bảo số lượng, chất lượng.

Quang Hùng