Hải quan Quảng Ninh triển khai kế hoạch hỗ trợ, đồng hành, thu hút doanh nghiệp

10:34 | 31/01/2023

(HQ Online) - Cục Hải quan Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai Kế hoạch hỗ trợ, đồng hành, thu hút doanh nghiệp; tổ chức hội nghị đối thoại tham vấn Hải quan-Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023.

Cách lắng nghe doanh nghiệp ở Hải quan đất Mỏ
Hải quan Quảng Ninh chủ trì phối hợp bắt ma túy đá
Hải quan Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Hải quan Quảng Ninh: “Hậu kiểm” để doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật
Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh gặp mặt hơn 20 doanh nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, hoạt động XNK trên địa bàn trong năm 2022. Ảnh: Hải quan Quảng Ninh
Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh gặp mặt hơn 20 doanh nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, hoạt động XNK trên địa bàn trong năm 2022.

Theo kế hoạch này, Cục Hải quan Quảng Ninh đặt mục tiêu triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ninh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trưởng đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; giúp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp và các bên liên quan.

Kịp thời tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp và các bên liên quan những vướng mắc về thủ tục hải quan, thủ tục giao nhận hàng hoá, thái độ phục vụ của công chức Hải quan trong quá trình thực thi công vụ... để giải quyết ngay những vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền, đơn vị có liên quan xem xét giải quyết.

Đồng thời tiếp thu, lắng nghe những ý kiến đóng góp, đề xuất của doanh nghiệp để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, cộng tác quản lý nhà nước về hải quan và xây dựng lực lượng Hải quan.

Cùng với đó, kịp thời tuyên truyền, phổ biến tới doanh nghiệp các thông tin về chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động XNK, XNC, quy trình thủ tục hải quan mới, giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin liên quan để chủ động trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Đơn vị cũng là cầu nối giúp thúc đẩy hoạt động XNK hàng hóa, thu hút doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn để khai thác có hiệu quả lợi thế cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với hệ thống đường cao tốc hiện đại kết nối tỉnh Quảng Ninh với các địa phương trong cả nước, hệ thống cảng biển, cửa khẩu đường bộ kết nối giữa nước bạn Trung Quốc với các nước trong khu vực và trên thế giới...

Hải quan Quảng Ninh cũng đặt ra yêu cầu trong hoạt động hỗ trợ, đồng hành, thu hút doanh nghiệp phải cụ thể và đảm bảo thiết thực, trọng tâm, chất lượng.

Các nội dung cần triển khai được lựa chọn tổ chức theo chuyên đề, lĩnh vực, đảm bảo tính chuyên sâu và kịp thời, các thông tin về chính sách pháp luật mới được cập nhật, chuyển tải đến doanh nghiệp đảm bảo nhanh chóng, đầy đủ, ngắn gọn, đúng đối tượng.

Đơn vị sẵn sàng lắng nghe, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các văn bản pháp luật, các quy định liên quan thủ tục hải quan.

Công tác thu hút doanh nghiệp mới phải đi đôi với việc thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ, đồng hành tạo thuận lợi đề các doanh nghiệp cũ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, các tổ chức ngành nghề, hiệp hội trong công tác thu hút doanh nghiệp; tập trung thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư sản xuất, gia công hàng hóa trên địa bàn.

Quang Hùng