Hải quan Quảng Ninh ngăn hành vi sang mạn trái phép hàng hóa trên biển

09:28 | 17/05/2021

(HQ Online) - Hải quan Quảng Ninh vừa yêu cầu các chi cục hải quan cửa khẩu cảng: Hòn Gai, Cẩm Phả, Vạn Gia và Đội Kiểm soát Hải quan số 2 tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đấu tranh chống hành vi sang mạn và chuyển tải trái phép háng hóa trên biển.

Trị giá hàng vi phạm do Hải quan Quảng Ninh bắt giữ tăng 33%
Quảng Ninh: Tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển
Hải quan Quảng Ninh tăng cường đấu trang chống hành vi sang mạn trái phép hàng hóa trên biển.
Hải quan Quảng Ninh tăng cường đấu trang chống hành vi sang mạn trái phép hàng hóa trên biển.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công quản lý thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu và phương tiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào công tác điều tra nghiên cứu nắm tình hình về địa bàn, mặt hàng, đối tượng trọng điểm và phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng liên quan trên tuyến biển tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, sang mạn và chuyển tải trái phép hàng hóa.

Các đơn vị cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Quang Hùng