Hải quan Lạng Sơn khoanh nợ 307 doanh nghiệp với số tiền 141 tỷ đồng

09:59 | 17/03/2023

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, tính đến ngày 16/3, đơn vị đã thực hiện khoanh nợ thuế của 307 DN với số tiền thuế nợ 141 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị như Hải quan Tân Thanh, Chi Ma, Cốc Nam và Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã thực hiện khoanh nợ hết đối với các trường hợp đủ điều kiện khoanh nợ theo quy định.

Hải quan Lạng Sơn tập huấn công tác quản lý thuế
Hải quan Lạng Sơn khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật

Tính đến ngày 28/2/2023, tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn đối với các tờ khai đã thông quan phát sinh tại Cục Hải quan Lạng Sơn là 187,1 tỷ đồng, tăng 0,5 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2022. Trong đó, nợ khó thu thuộc diện khoanh, xóa là 180,6 tỷ đồng; nợ có khả năng thu là 5,9 tỷ đồng; nợ phạt vi phạm hành chính là 0,6 tỷ đồng.

Trong công tác thu hồi nợ, theo Cục Hải quan Lạng Sơn, đối với số nợ phát sinh trước ngày 1/1/2023, đơn vị đã thực hiện thu hồi 0,57 tỷ đồng (trong đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã thực hiện thu hồi nợ khó thu đạt 0,21 tỷ đồng); thu hồi nợ có khả năng thu là 0,28 tỷ đồng. Đối với số nợ thuế mới phát sinh trong năm 2023 là 1,57 tỷ đồng và đơn vị đã thực hiện thu hồi 0,17 tỷ đồng. Cũng tính tới thời điểm này, Hải quan Lạng Sơn đã thực hiện khoanh nợ thuế của 307 trường hợp với số tiền 141 tỷ đồng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma. Ảnh: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma. Ảnh: H.Nụ

Ngoài công tác khoanh nợ thuế, thời gian qua, Cục Hải quan Lạng Sơn đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp cưỡng chế nợ thuế nhằm giảm mức nợ thuế xuống mức thấp nhất. Trong đó, ngoài các biện pháp theo quy định, đơn vị đã tích cực đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện cưỡng chế thuế đối với DN nợ thuế.

Chỉ tính riêng năm 2022, đơn vị đã phát hành 1.753 thông báo nợ thuế và thu hồi được 5,66 tỷ đồng đối với các khoản nợ thuế khó thu phát sinh trước ngày 1/1/2022 và thu hồi được 3,8 tỷ đồng nợ phát sinh trong năm 2022; gửi 672 văn bản xác minh thông tin về DN nợ thuế quá hạn đến các đơn vị liên quan; thông báo đề nghị cơ quan Công an tạm hoãn xuất cảnh đối với 444 trường hợp là chủ các DN đang nợ thuế quá hạn, ban hành 111 quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan và trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng; gửi 71 văn bản đề nghị cơ quan Thuế phối hợp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; gửi 24 văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp cưỡng chế thu hồi đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, theo đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn, hiện nay công tác hoàn thiện hồ sơ xóa nợ tại đơn vị gặp một số khó khăn do hồ sơ chưa thực hiện được đầy đủ các biệp pháp cưỡng chế đối với DN, chủ sở hữu, thành viên góp vốn để xác định DN không còn khả năng nộp tiền thuế nợ, một số trường hợp các cơ quan có liên quan chậm phần hồi hoặc không phản hồi các thông tin cần xác minh.

Qua việc áp dụng các biện pháp, Cục Hải quan Lạng Sơn nhận thấy, chỉ 5/7 biện pháp cưỡng chế và mang lại hiệu quả. Còn đối với 2 biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên và biện pháp cưỡng chế bằng thu tiền, tài sản khác của người nộp thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang giữ khi thực hiện quy trình thủ tục xác minh tài sản để thực hiện cưỡng chế, Hải quan Lạng Sơn gặp rất nhiều trở ngại.

Được biết, hiện những trường hợp nợ đọng tiền thuế XNK phát sinh tại địa bàn quản lý của Cục Hải quan Lạng Sơn hầu hết đã ngưng hoạt động, người đại diện pháp luật của các DN nợ thuế cũng không còn ở tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh trước đây, công bố phá sản, ngừng hoạt động. Một số DN còn hoạt động thì lấy lý do gặp khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh để chây ỳ, trốn tránh việc trả nợ thuế.

Đặc biệt, trong số hơn 400 bộ hồ sơ của DN nợ thuế phát sinh tại Cục Hải quan Lạng Sơn, mỗi bộ hồ sơ là một khoản nợ khác nhau với vài chục loại chứng từ, kết quả xác minh qua nhiều giai đoạn nợ thuế gắn với những chính sách khác nhau, điều này khiến việc quản lý, thu nợ gặp rất khó khăn.

Nụ Bùi