Hải quan Hải Phòng quản lý 117 cảng, kho, địa điểm kiểm tra tập trung

10:06 | 22/10/2020

(HQ Online) - Trên địa bàn do Cục Hải quan Hải Phòng quản lý hiện có 117 cảng biển, cảng cạn, cảng xăng dầu; kho ngoại quan, kho CFS; địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, theo báo cáo vừa được đơn vị gửi Tổng cục Hải quan.

Hải quan Hải Phòng xử lý hơn 160.000 tờ khai trong tháng 9
Hải quan Hải Phòng đảm bảo thông quan trong ngày đầu điều chỉnh mã kho, bãi, cảng
Thay đổi nhiều mã kho, bãi, cảng tại Hải Phòng từ 0 giờ ngày 1/10
Hải quan Hải Phòng quản lý 117 cảng, kho, địa điểm kiểm tra tập trung
Cảng Nam Hải Đình Vũ được chuyển đơn vị quản lý từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 từ ngày 1/10/2020. Ảnh: T.Bình.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, số lượng cảng, kho, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu thuộc về các thành viên của 4 doanh nghiệp lớn là Công ty CP cảng Hải Phòng; Tổng Công ty Tân Cảng; Công ty CP Container Việt Nam (VICONSHIP); Công ty CP Gemadept.

Tuy nhiên, một số cảng biển trên địa bàn không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu như: cảng của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tự Long; Công ty TNHH khí hóa lỏng ga Thăng Long; Công ty TNHH vận tải Tiến Mạnh…

Theo xu thế phát triển của hệ thống cảng biển tại Hải Phòng, nhiều cảng biến mới đang được thành lập, bên cạnh đó một số kho, bãi, cảng trước đây có hoạt động xuất nhập khẩu nay chuyển sang phục vụ hàng hóa nội địa. Để đảm bảo nguyên tắc một doanh nghiệp có nhiều kho, bãi, cảng giao cho một chi cục hải quan quản lý, Cục Hải quan Hải Phòng đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh, phân công địa bàn quản lý của các đơn vị một cách phù hợp, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và nâng cao công tác quản lý.

Liên quan đến việc điều chỉnh, phân công địa bàn quản lý tại Cục Hải quan Hải Phòng, ngày 30/9/2020, Tổng cục Hải quan có công văn 6401/TCHQ-GSQL, chỉ đạo một số nội dung.

Theo đó, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan Hải Phòng về việc điều chỉnh, phân quản quản lý của các chi cục hải quan đối với các kho, bãi, cảng theo nguyên tắc doanh nghiệp có nhiều kho, bãi, cảng/bến cảng do một chi cục hải quan quản lý, thời gian áp dụng từ 1/10/2020.

Tổng cục Hải quan giao Cục CNTT và Thống kê hải quan điều chỉnh mã địa điểm đối với kho, bãi, cảng để phù hợp với quản lý của các chi cục. Cụ thể:

Cảng PTSC Đình Vũ (bao gồm cả kho CFS nằm trong cảng) được chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3.

Cảng Tân Cảng 128 (bao gồm kho ngoại quan và CFS nằm trong cảng) chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

Cảng Nam Hải Đình Vũ chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2.

Cảng cạn Tân cảng Hải Phòng chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Hải Phòng lập danh sách toàn bộ kho, bãi, cảng/bến cảng trên địa bàn Hải Phòng; photo, cung cấp sơ đồ/bản đồ tổng thể, thể hiện toàn bộ kho, bãi, cảng/bến cảng; sơ đồ mặt bằng chi tiết của từng kho, bãi, cảng/bến cảng. Trong đó, tại sơ đồ mặt bằng chi tiết của từng kho, bãi, cảng/bến cảng phải thể hiện rõ các khu vực lưu giữ hàng hóa gồm xuất khẩu, nhập khẩu, nội địa.

“Để thực hiện thống nhất theo nguyên tắc doanh nghiệp có nhiều kho, bãi, cảng/bến cảng giao cho một chi cục hải quan quản lý, yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh phân công quản lý đối với các kho, bãi, cảng/bến cảng của các chi cục hải quan”- Văn bản của Tổng cục Hải quan nêu rõ.

Thái Bình