Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt hơn 40.000 tỷ đồng

10:08 | 13/10/2020

(HQ Online) - 40.101 tỷ đồng là số thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng tính hết tháng 9, giảm tới 23,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Hải quan Hải Phòng: Hiệu ứng tích cực từ Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức
Hải quan Hải Phòng: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 8 tỷ USD trong tháng 9
Chuyển đơn vị quản lý kho ngoại quan của Công ty Tân cảng 128 tại Hải Phòng
Hải quan Hải Phòng đảm bảo thông quan trong ngày đầu điều chỉnh mã kho, bãi, cảng
Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt hơn 40.000 tỷ đồng
Hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, tháng 9 toàn Cục thu ngân sách được 4.908 tỷ đồng. Trong đó, riêng địa bàn Hải Phòng thu được hơn 4.224 tỷ đồng; 3 đơn vị quản lý ngoài địa bàn Hải Phòng (Chi cục Hải quan Hải Dương, Chi cục Hải quan Hưng Yên, Chi cuc Hải quan Thái Bình) thu được hơn 683 tỷ đồng.

Lũy kế hết tháng 9, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 40.101 tỷ đồng, đạt 59,9% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ đồng), đạt 56,5 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 34.987 tỷ đồng, đạt 61,3 % so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giáo (57.100 tỷ đồng), đạt 57,5% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu (60.900 tỷ đồng), đạt 55,5% chỉ tiêu UBND Hải Phòng giao (63.000 tỷ đồng), giảm 22,3% so với cùng kỳ năm 2019.

tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tại đơn vị khoảng 8,113 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,030 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2019; riêng kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 18,7 triệu USD, tăng 71,8%.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 4,083 tỷ USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2019; riêng kim ngạch có thuế đạt 1,466 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Kim ngạch các mặt hàng nhập khẩu có đóng góp lớn về thuế tại Hải quan Hải Phòng vẫn bị sụt giảm trong tháng 9 như: ô tô đạt 99,86 triệu USD giảm 7,2%; linh kiện phụ tùng ô tô đạt 23,85 triệu USD giảm 45,8%; xe máy đạt 0,09 triệu USD giảm 91,7%; linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,42 triệu USD giảm 2%; xăng dầu đạt 42,78 triệu USD giảm 21,3%; sắt thép đạt 137,5 triệu USD giảm 29,6%; máy móc thiết bị đạt 351,99 triệu USD giảm 6,7%...

Thái Bình