Hải quan Hải Phòng: Đảm bảo việc bổ sung hồ sơ không quá 1 lần

09:41 | 09/02/2021

(HQ Online) - Đây là một trong những yêu cầu quan trọng được Cục Hải quan Hải Phòng đặt ra trong quy chế tiếp nhận, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp vừa được ban hành.

Hải quan Hải Phòng tiếp tục ra công văn hỏa tốc đề nghị CBCC không về Hải Dương, Quảng Ninh
Hải quan Hải Phòng: 5 giải pháp đảm bảo chỉ tiêu thu 56.000 tỷ đồng trong năm 2021
Hải quan Hải Phòng quyết tâm thu ngân sách 56.000 tỷ đồng trong năm 2021
Những điểm sáng của Hải quan đất Cảng
Hơn 17.000 bản thỏa thuận được Hải quan Hải Phòng ký với doanh nghiệp
Hải quan Hải Phòng: Đảm bảo việc bổ sung hồ sơ không quá 1 lần
Chi cục Hải quan Hưng Yên (Cục Hải quan Hải Phòng) tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2020. Ảnh: T.Bình.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, việc ban hành, thực hiện quy chế nhằm quy định trình tự, cách thức tổ chức thực hiện, chế độ trách nhiệm; là cơ sở để theo dõi, kiểm soát, đánh giá hiệu quả thực hiện của từng đơn vị, từng bộ phận, cá nhân trong việc tiếp nhận, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp tại Cục.

Tại quy chế này, Cục Hải quan Hải Phòng đặt ra yêu cầu mọi vướng mắc phải được tiếp nhận, phân loại, phân công địa chỉ trách nhiệm rõ ràng, xử lý nhanh chóng, đúng thời hạn.

Cán bộ công chức (CBCC) trong quá trình giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ quy định hiện hành và quy chế này; nghiên cứu kỹ để hướng dẫn, giải thích đầy đủ, đảm bảo việc bổ sung hồ sơ không quá 1 lần, hạn chế việc doanh nghiệp phải đi lại, làm việc nhiều lần với cơ quan Hải quan về cùng một nội dung công việc; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên tinh thần phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp.

CBCC tuân thủ chế độ thỉnh thị, báo cáo theo quy chế làm việc của Cục Hải quan Hải Phòng đối với các vướng mắc phát sinh, vượt thẩm quyền.

Đầu mối tiếp nhận vướng mắc tại Cục Hải quan Hải Phòng là Văn phòng Cục. Văn phòng Cục tiếp nhận văn bản phản ánh vướng mắc.

Tại các chi cục và Đội Kiểm soát hải quan Tổ/Đội Tổng hợp là đầu mối tiếp nhận văn bản phản ánh vướng mắc.

Đối với vướng mắc của doanh nghiệp, hiệp hội phản ánh qua hộp thư điện tử thì đầu mối tiếp nhận vướng mắc in ra bản giấy, xử lý hoặc báo cáo xử lý theo thẩm quyền.

Tại quy chế, Cục Hải quan Hải Phòng cũng đưa ra trách nhiệm cụ thể của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

Thái Bình