Hải quan Hải Phòng tiếp tục ra công văn hỏa tốc đề nghị CBCC không về Hải Dương, Quảng Ninh

18:18 | 28/01/2021

(HQ Online) - Chiều 28/1, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục có công văn hỏa tốc về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện giãn cách toàn TP Chí Linh, Hải Dương trong 21 ngày
Phòng chống Covid-19, Hải quan Hải Phòng yêu cầu không liên hoan, tụ tập đông người
Hải quan Hải Dương kích hoạt phương án phòng chống dịch Covid-19
Hải quan Hải Phòng tiếp tục ra công văn hỏa tốc đề nghị CBCC không về Hải Dương, Quảng Ninh
Chi cục Hải quan Hải Dương (Cục Hải quan Hải Phòng) kích hoạt các biện pháp phòng, chống Covid-19 từ sáng 28/1.

Tiếp theo nội dung đã chỉ đạo tại công văn hỏa tốc số 1088/HQHP-BCĐ (trưa 28/1) của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Cục Hải quan Hải Phòng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục có công văn 1097/HQHP-BCĐ yêu cầu trưởng các đơn vị thực hiện bổ sung các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, lãnh đạo Cục yêu cầu trưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (gọi chung là CBCC) thuộc đơn vị về Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo số 45/TB-UBND ngày 28/01/2021 của UBND TP Hải Phòng về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố.

Thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc, giữ khoảng cách toi thiểu 1 mét khi tiếp xúc, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở.

Đáng chú ý, Cục Hải quan Hải Phòng đề nghị CBCC đang làm việc tại Hải Phòng ở lại, không về tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh.

Chi cục Hải quan Hải Dương bố trí ngay cho CBCC có hộ khẩu thường trú ngoại tỉnh ở lại nhà công vụ của đơn vị, hạn chế tối đa việc vào thành phố Hải Phòng, nếu vào phải đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Thái Bình