Hải quan Hà Lan triển khai Hệ thống Quản lý tờ khai hải quan DMS

09:29 | 23/08/2021

(HQ Online) - Hải quan Hà Lan đang tiến tới cải cách quy trình khai báo thủ tục hải quan. Trong thời gian tới, các thủ tục hải quan tại Hà Lan sẽ được xử lý qua một hệ thống mới, Hệ thống Quản lý tờ khai hải quan (DMS).

Lần đầu vải thiều Việt Nam nhập khẩu chính ngạch vào Hà Lan, 18 euro/kg
Hải quan Việt Nam-Hà Lan trao đổi kinh nghiệm về quản lý cảng biển
Hải quan Hà Lan triển khai Hệ thống Quản lý tờ khai hải quan DMS

Theo đó, Hệ thống DMS sẽ thay thế Hệ thống Khai hải quan AGS và G(S)PA hiện tại. Do đó, các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới đối với thủ tục đăng ký quản lý người khai hải quan (IIAA), thủ tục này hiện vẫn chưa được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Để tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa trong EU, Hải quan Hà Lan đã thực hiện tiêu chuẩn hóa các thủ tục hải quan phù hợp với các quy định của Bộ luật Hải quan của EU. Do đó, Hệ thống DMS sẽ thay thế Hệ thống AGS hiện tại cũng như các thủ tục hiện hành đối với các tờ khai đăng ký định kỳ và các thủ tục đối với hành hóa đưa vào kho hải quan. Tuy nhiên, sự thay đổi này đòi hỏi các quy trình thủ tục phải được dựa trên nền tảng công nghệ có thể xử lý tờ khai theo thời gian thực và tự động hóa cao

Nhà cung cấp phần mềm hàng đầu dựa trên công nghệ điện toán đám mây Công ty Riege Software đã tiến hành đánh giá các dữ liệu chứng từ hải quan trên Hệ thống DMS 4.0 và đã sẵn sàng cho việc triển khai Hệ thống DMS 4.0 mới này.

Đặc biệt là danh mục dữ liệu khai báo sẽ được bổ sung vào hệ thống mới. Theo đó, người khai hải quan hiện đang sử dụng Hệ thống AGS sẽ thực hiện nộp tờ khai trên Hệ thống DMS trong thời gian tới theo quy định tại phụ lục B được sửa đổi của Bộ luật Hải quan của EU. Quy trình khai báo hải quan sẽ thay đổi theo yêu cầu của Hệ thống DMS mới.

Khi thực hiện thủ tục qua Hệ thống AGS3.1, cơ quan hải quan sẽ tự động sửa tờ khai hải quan trên hệ thống. Trong thời gian tới đây, người khai hải quan sẽ thực hiện nhập các thông tin khai bổ sung này. Hàng hóa sẽ không được giải phóng cho đến khi cơ quan Hải quan hoàn tất phê duyệt tờ khai được sửa đổi.

Chủ sở hữu ủy quyền IIA phải nộp các tờ khai bổ sung bắt đầu từ ngày 1/1/2023. Do những thay đổi này, việc nộp hồ sơ hải quan trên hệ thống GPA sẽ ngừng lại. Chủ sở hữu ủy quyền của IIAA sẽ phải sử dụng tệp xác minh dữ liệu để trao đổi dữ liệu thông tin trước đó được lưu trong hệ thống GPA.

Hải quan Hà Lan lưu ý người khai hải quan về những thay đổi này. Việc chuyển đổi sang khai báo trên Hệ thống DMS đối với tờ khai thông thường sẽ được thực hiện vào nửa đầu năm 2022, thủ tục đăng ký quản lý và kho hải quan sẽ được thực hiện vào 31/12/2022.

Hiện Công ty Riege Software đang nỗ lực nhập các dữ liệu các lô hàng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong thực hiện kịp thời thủ tục khai báo mới.

Ngọc Loan (theo ajot.com)