Hải quan Bắc Ninh thu ngân sách đạt hơn 1.443 tỷ đồng

14:11 | 23/02/2021

(HQ Online) - Tính từ 1/1 đến 17/2, Hải quan Bắc Ninh thu ngân sách đạt 1.443,7 tỷ đồng, đạt 15,37% so với chỉ tiêu giao (9.390 tỷ đồng), đạt 13,84% so với chỉ tiêu phấn đấu (10.430 tỷ đồng).

Hải quan Bắc Ninh có nhiều dấu ấn tăng trưởng trong năm Covid
Hải quan Bắc Ninh giải quyết thủ tục cho hơn 1 triệu tờ khai
Hải quan Bắc Ninh: Điểm đến tin cậy của doanh nghiệp
Hải quan Bắc Ninh nộp ngân sách hơn 8 tỷ đồng từ xử lý vi phạm
Hải quan Bắc Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển
Hải quan Bắc Ninh thu ngân sách đạt hơn 1.443 tỷ đồng

Cục Hải quan Bắc Ninh quản lý Nhà nước về Hải quan trên địa bàn 3 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên gồm 5 chi cục hải quan.

Tính đến thời điểm trên, số thu ngân sách qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh (gồm các Chi cục Hải quan: Bắc Ninh, cảng nội địa Tiên Sơn, quản lý các Khu Công nghiệp Yên Phong) đạt 956,86 tỷ đồng; tỉnh Bắc Giang (Chi cục Hải quan quản lý các Khu Công nghiệp Bắc Giang) đạt 269,25 tỷ đồng và tỉnh Thái Nguyên (Chi cục Hải quan Thái Nguyên) đạt 217,596 tỷ đồng.

Theo Quyết định về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2021, lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh giao Chi cục Hải quan Bắc Ninh (2.630 tỷ đồng); Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn (2.300 tỷ đồng), Chi cục Hải quan quản lý các Khu Công nghiệp Yên Phong (1.144 tỷ đồng); Chi cục Kiểm tra sau thông quan (10 tỷ đồng); Chi cục Hải quan quản lý các Khu Công nghiệp Bắc Giang (1.330 tỷ đồng) và Chi cục Hải quan Thái Nguyên (2.720 tỷ đồng).

Quang Hùng