Hải quan Bắc Ninh có nhiều dấu ấn tăng trưởng trong năm Covid

17:12 | 12/01/2021

(HQ Online) - Với việc thực hiện tốt các hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, năm 2020, Cục Hải quan Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả ấn tượng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và trong nước trên thế giới và trong nước.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: N.Linh
Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: N.Linh

Doanh nghiệp, tờ khai, kim ngạch tăng

Năm qua Cục Hải quan Bắc Ninh tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý thông qua việc thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận lợi; chính sách mặt hàng được phổ biến, quán triệt rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó đảm bảo tốt việc quản lý, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, hạn chế vi phạm về chính sách mặt hàng.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục hải quan, về quy trình nghiệp vụ, đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền về thủ tục hải quan cho công chức hải quan và doanh nghiệp. Khai thác, sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS một cách có hiệu quả, đúng quy định góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia theo kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2020 tổng số doanh nghiệp đã tham gia làm thủ tục hải quan tại địa bàn đơn vị quản lý là 6.064 doanh nghiệp, tăng 4,78% so với năm 2019.

Tổng số tờ khai đăng ký đạt hơn 1.407.243 tờ khai, tăng 12,7% so với năm 2019.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 131,78 tỷ USD, tăng gần 8% so với năm 2019 (trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 73,84 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 57,94 tỷ USD).

Theo Cục Hải quan Bắc Ninh, công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 bị tác động bởi chính sách cắt giảm thuế quan theo lộ trình gia nhập các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam tham gia. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mới thành lập trong năm chủ yếu là loại hình doanh nghiệp chế xuất, hàng hóa nhập khẩu chủ yếu nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, gia công thuộc đối tượng không chịu thuế.

CBCC Cục Hải quan Bắc Ninh và khách mời dự hội nghị tổng kết đơn vị. Ảnh: N.Linh
CBCC Cục Hải quan Bắc Ninh và khách mời dự hội nghị tổng kết đơn vị. Ảnh: N.Linh

Đặc biệt, ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp nửa đầu năm 2020 tại địa bàn Cục Hải quan Bắc Ninh suy giảm, dẫn đến số lượng tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu, số thu ngân sách nhà nước tại một số chi cục cũng sụt giảm trong giai đoạn 6 tháng đầu năm.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh đã yêu cầu các chi cục thực hiện thống kê, nắm bắt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 của các doanh nghiệp có phát sinh số thu lớn, các doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục hải quan tại đơn vị; trao đổi thông tin với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên để nắm tình hình đầu tư mới và mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn để từ đó đánh giá số thu của đơn vị và có kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp, đưa ra biện pháp xử lý theo đúng quy định; quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật. Chủ động rà soát, kiểm tra và phát hiện những vi phạm trong lĩnh vực phân loại hàng hóa, xác định trị giá hay xuất xứ của hàng hóa, từ đó thực hiện truy thu, ấn định thuế góp phần tăng thu ngân sách.

Với sự quyết liệt triển khai nhiệm vụ thu NSNN, năm 2020, số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Bắc Ninh đạt 10.072 tỷ đồng, đạt 91% chỉ tiêu pháp lệnh được giao, tuy nhiên số thu năm 2020 có sự tăng trưởng 1,78% so với năm 2019.

Trong công tác điều tra chống buôn lậu và xử lý vi phạm, năm 2020, đơn vị xử lý vi phạm pháp luật hải quan 800 vụ, số tiền phạt hơn 8 tỷ đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là khai và nộp hồ sơ hải quan không đúng thời hạn quy định, khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp vi phạm quy định về lưu mẫu, lưu hồ sơ, chứng từ, vi phạm quy định về chậm nộp hồ sơ thanh khoản, chậm nộp báo cáo quyết toán....

Ngoài ra ở các lĩnh vực thu thập xử lý thông tin và quản lý rủi ro; kiểm tra sau thông quan; thanh tra – kiểm tra... cũng đạt những kết quả tích cực trong năm 2020.

Chú trọng hướng dẫn chính sách cho doanh nghiệp

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Cục Hải quan Bắc Ninh đặt mục tiêu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng thực hiện tốt các quy định pháp luật về hải quan và xuất nhập khẩu; phấn đấu thu đạt chỉ tiêu ngân sách năm 2021.

Đánh giá cao kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2020, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Cục Hải quan Bắc Ninh (ngày 12/1/2020), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh, dù thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn do dịch bệnh, tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động, song Cục Hải quan Bắc Ninh đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác.

Trong đó nổi bật là việc tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, công tác thu ngân sách nhà nước cũng đạt kết quả tốt, có sự tăng trưởng so với năm 2019. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt kết quả tích cực với 800 vụ vi phạm đã bị phát hiện. Kế hoạch kiểm soát, nắm tình hình địa bàn được thực hiện hiệu quả.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng lưu ý Cục Hải quan Bắc Ninh cần bám sát tình hình, đánh giá thực tế, nhận diện khó khăn thách thức để triển khai tốt nhiệm vụ được giao.

“Triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư nước ngoài, cũng như công tác quản lý hải quan đòi hỏi đơn vị phải đánh giá sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản để có dự đoán, có giải pháp kịp thời” – Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Trong đó, Cục Hải quan Bắc Ninh cần tiếp tục triển khai tốt công tác cải cách tạo hành chính, thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, đặt biệt chú trọng hướng dẫn quy định mới để doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng quy định. Song song thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước được giao. Đồng thời nâng cao năng lực quản lý, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bằng việc bám sát triển khai các chuyên đề kiểm soát như: chống gian lận xuất xứ; tăng cường kiểm soát tiền chất…

Ngọc Linh