Gỡ vướng về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA

17:23 | 09/02/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu trả lời một số vướng mắc liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Ban hành Thông tư hướng dẫn thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA
Pháp ra mắt chứng nhận Goût Français nhằm tăng lợi thế cho mặt hàng thực phẩm trong EVFTA
Lưu ý mới nhất về thực thi quy tắc xuất xứ trong EVFTA
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu. 	Ảnh: Nguyễn Huế
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Huế

Cụ thể, về hiệu lực của khai báo tự chứng nhận xuất xứ được cấp trước ngày hiệu lực của mã số REX, Tổng cục Hải quan cho biết đã ban hành công văn số 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2020 thông báo EU áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX. Kể từ thời điểm được cấp mã số REX, nhà xuất khẩu EU được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho các lô hàng có trị giá trên 6000 Euro.

Theo đó, khai báo chứng nhận xuất xứ được phát hành trước ngày hiệu lực của mã số REX là 13/11/2020 sẽ không được xem xét chấp nhận.

Về việc nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ khi người khai hải quan khai báo nợ trên tờ khai hải quan do chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nộp tại thời điểm làm thủ tục hải quan bị từ chối do cấp lỗi, căn cứ khoản 4 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC, cơ quan Hải quan chấp nhận việc nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ cấp thay thế, sửa chữa chứng từ tự chứng nhận xuất xứ cấp trước đó.

N.Linh